atlas-roslin.pl

Portulacaceae [🔉 por·tu·la·ka·ce·e]

portulakowate
  
↓niekwiaty siedzące
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Torebka wielonasienna, otwiera się wieczkiem.
  
  
↑nie kwiaty na szypułkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Torebka z 1 – 3 nasionami, otwiera się trzema klapami.
  
    
↓nieliście w przyziemnej różyczce
    
      
      
      
Lewisia (lewizja)
Lewisia cotyledon (lewizja liścieniowa)
lewizja zagłębiona · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  Uprawiana bylina ogrodowa
      
    
↑nie liście tylko na łodydze, siedzące
    
      
↓nieulistnienie skrętoległe
Calandrinia umbellata (kalandrinia baldaszkowata)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  Rzadko zawlekane (Caldrinia compressa Schrader ex DC. ≡ C. pilosisucla DC.) lub uprawiane rośliny ozdobne np. Calandrinia umbellata.
      
      
↑nie ulistnienie naprzeciwległe
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony