atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » Ord.Caryophyllales »

Fam. Portulacaceae [🔉 por·tu·la·ka·ce·e]

portulakowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓niekwiaty siedzące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka wielonasienna, otwiera się wieczkiem.
  
  
↑nie kwiaty na szypułkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka z 1-3 nasionami, otwiera się trzema klapami.
  
    
↓nieliście w przyziemnej różyczce
    
      
      
      
Lewisia (lewizja)
  Uprawiana bylina ogrodowa
      
    
↑nie liście tylko na łodydze, siedzące
    
      
↓nieulistnienie skrętoległe
  Rzadko zawlekane (Caldrinia compressa Schrader ex DC. ≡ C. pilosisucla DC.) lub uprawiane rośliny ozdobne np. Calandrinia umbellata.
      
      
↑nie ulistnienie naprzeciwległe
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)