⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat niezróżnicowany lub zredukowany - zielne]
  
kwiaty siedzące (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Torebka wielonasienna, otwiera się wieczkiem.
  
  
kwiaty na szypułkach(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Torebka z 1-3 nasionami, otwiera się trzema klapami.
  
    
liście w przyziemnej różyczce (↓nie)
    
      
      
      
Lewisia cotyledon (lewizja zagłębiona)
Lewisia cotyledon (lewizja zagłębiona)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Uprawiana bylina ogrodowa
      
    
liście tylko na łodydze, siedzące(↑nie)
    
      
ulistnienie skrętoległe (↓nie)
Calandrinia umbellata (kalandrinia baldaszkowata)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Rzadko zawlekane (Caldrinia compressa Schrader ex DC. ≡ C. pilosisucla DC.) lub uprawiane rośliny ozdobne np. Calandrinia umbellata.
      
      
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
ulistnienie naprzeciwległe(↑nie)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.70 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.224 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.227 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.111 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.99 [9]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.134+61k+62k [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.123 [11]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.82 [80]
· Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.311 [20]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.37+41 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.137 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.03.2016 · powstała/was created 03.08.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Portulacaceae.htm"> Portulacaceae (portulakowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>