takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.280); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Księga — VU–narażony

Montia fontana L. ssp. fontana

zdrojek błyszczący typowy
Montia lamprosperma Cham. · Montia rivularis auct.
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.280 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Nasiona także na grzbiecie gładkie, błyszczące, 1.1-1.3mm średnicy.
Poza tym jak gatunek — zdrojek błyszczący (Montia fontana).