Juncus

sit
na stronie — "bezlistne" · wyraźnie liście · Juncus capitatus (sit główkowaty) · Juncus tenuis (sit chudy) · Juncus squarrosus (sit sztywny) · Juncus filiformis (sit cienki) · Juncus balticus (sit bałtycki) · Juncus inflexus (sit siny) · Juncus effusus (sit rozpierzchły) · Juncus ×diffusus · Juncus conglomeratus (sit skupiony) · Juncus compressus (sit ścieśniony) · Juncus gerardi (sit Gerarda) · Juncus tenageia (sit błotny) · Juncus bufonius (sit dwudzielny) · Juncus minutulus (sit maleńki) · Juncus ranarius (sit żabi) · Juncus bulbosus (sit drobny) · Juncus stygius (sit torfowy) · Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy) · Juncus alpinus (sit alpejski) · Juncus atratus (sit czarny) · Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy) · Juncus articulatus (sit członowaty) · Juncus ×surrejanus · Juncus trifidus (sit skucina) · Juncus triglumis (sit trójłuskowy) · Juncus sphaerocarpus · Juncus anthelatus · klucz do oznaczania · opis ·  klucz: Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy) · Juncus alpinus (sit alpejski) · Juncus articulatus (sit członowaty) · Juncus atratus (sit czarny) · Juncus balticus (sit bałtycki) · Juncus bufonius (sit dwudzielny) · Juncus bulbosus (sit drobny) · Juncus capitatus (sit główkowaty) · Juncus compressus (sit ścieśniony) · Juncus conglomeratus (sit skupiony) · Juncus effusus (sit rozpierzchły) · Juncus filiformis (sit cienki) · Juncus gerardi (sit Gerarda) · Juncus inflexus (sit siny) · Juncus maritimus (sit morski) · Juncus ranarius (sit żabi) · Juncus squarrosus (sit sztywny) · Juncus stygius (sit torfowy) · Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy) · Juncus tenageia (sit błotny) · Juncus tenuis (sit chudy) · Juncus trifidus (sit skucina) · Juncus triglumis (sit trójłuskowy)

klucz · Juncus capitatus · sit główkowaty

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
dość częsty · mokre piaski, ugory

klucz · Juncus tenuis · sit chudy

Juncus macer
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
wystepowanie
o mapie występowania
częsty · przydroża

klucz · Juncus squarrosus · sit sztywny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
niezbyt częsty · wrzosowiska, torfowiska

klucz · Juncus filiformis · sit cienki

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
niezbyt częsty · wrzosowiska, torfowiska

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe”

klucz · Juncus balticus · sit bałtycki

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
rzadki · słone łąki i piaski nadmorskie

klucz · Juncus inflexus · sit siny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
- pochwy odziomkowych liści lśniące, czerwonobrunatne
- rdzeń w łodydze przerywany
- łodygi i liście niebieskawozielone, z wyraźnymi, 10-20 żebrami, matowe
- kwiatostan luźny
- pręcików 6

częsty · mokradła, wysięki

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe”

klucz · Juncus effusus · sit rozpierzchły

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
- żywa łodyga zupełnie gładka, lśniąca, żółtawozielona lub żywozielona, 40-70 słabymi prązkami
- sucha łodyga delikatnie rowkowana, łamliwa
- podsadka 10-30 cm długości, bez pochwy lub ze znikomą
- kwiatostan luźny, 4-10 cm długości (var. compactus Lej. - gdy rdkomo zebrany w gęstą główkę)
- pylniki jajowate, krótsze od nitek
- szyjki słupka prawie brak
- resztki szyjki słupka (dzióbek) na zagłębionym (lub uciętym) szczycie torebki
- pochwy brązowe

pospolity · wilgotne pastwiska i zabagnienia

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Juncus ×diffusus

Juncus effusus × inflexus
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

klucz · Juncus conglomeratus · sit skupiony

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
- żywa łodyga ± nielśniąca, szarawozielona, z (12)15-24(30) podłużnymi żebrami, są one szczególnie widoczne pod kwiatostanem, przy przeciąganiu palcem ku górze - szorstkie
- podsadka 5-15 cm długości, z pochwą 2× dłuższą niż jej szerokość
- kwiatostan zbity, główkowaty, rzadziej w postaci kilku główek lub luźny (var. lexus Beck)
- pylniki wstęgowate, dłuższe od nitek
- szyjka słupka wyraźna, 1/3 długości zalążni
- resztki szyjki słupka (dzióbek) na wzniesieniu w środku zagłębienia szczytowego torebki
- pochwy żółtobrunatne

częsty · miejsca wilgotne

klucz · Juncus compressus · sit ścieśniony

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsty · wilgotne łąki, brzegi wód

klucz · Juncus gerardi · sit Gerarda

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
rzadki · solniska

klucz · Juncus tenageia · sit błotny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — EN–zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
bardzo rzadki, głównie na zachodzie Polski · namuliska

klucz · Juncus bufonius · sit dwudzielny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
pospolity · brzegi wód, wilgotne pola i przydroża

Juncus minutulus · sit maleńki

Juncus bufonius
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

klucz · Juncus ranarius · sit żabi

Juncus ambiguus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
rzadki, głównie nad Bałtykiem · wilgotne przydroża i łaki, także słone

klucz · Juncus bulbosus · sit drobny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
nieczęsty · bagna, brzegi wód

klucz · Juncus stygius · sit torfowy

takson wymarły na terenie Polski [24]
Czerwona Księga — EX–wymarły
Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski
dawniej na Mazurach, na torfowiskach
wystepowanie
o mapie występowania
rzadki, na zachodzie Polski · moczary

klucz · Juncus alpinus · sit alpejski

Juncus alpino-articulatus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
niezbyt częsty · torfowiska, brzegi wód

klucz · Juncus atratus · sit czarny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
rzadki, głównie na wschodzie Polski · torfowiska, wilgotne łąki

klucz · Juncus acutiflorus · sit ostrokwiatowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
bardzo rzadki, głównie na zachodzie Polski · moczary, wilgotne łąki

klucz · Juncus articulatus · sit członowaty »3

sit lśniący
Juncus lamprocarpus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
pospolity aż po wyższe położenia górskie · brzegi wód, mokradła, wilgotne pola i łąki, miejsca podmokłe, tereny ruderalne, pobocza dróg

Juncus ×surrejanus

Juncus articulatus × acutiflorus
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

klucz · Juncus trifidus · sit skucina

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
pospolity w wyższych Sudetach i Karpatach · niewapienne siedliska w piętrze kosodrzewiny i alpejskim

klucz · Juncus triglumis · sit trójłuskowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
Tatry i Karpaty Wschodnie · wilgotne miejsca w reglu i kosówce

Juncus sphaerocarpus

efemerofit, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Pojedyncze znalezisko w 2011r. koło Cedyni.

Juncus anthelatus

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

klucz do oznaczania

⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) gatunki na niżu Polski (i w górach) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
  
    
(p) pędy pozornie bezlistne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
    
      
(p) kwiatostan szczytowy (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
      
        
Juncus capitatus (sit główkowaty) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
Juncus tenuis (sit chudy) · notka
wystepowanie
syn. Juncus macer · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
Juncus squarrosus (sit sztywny) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
      
(p) kwiatostan jakby boczny(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· liście obłe, szydlaste, sitowate, imitujące łodygę
· ta cech ...
      
        
(p) skąpokwiatowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· rośliny z długimi, czołgającymi się kłączami
        
          
Juncus filiformis (sit cienki) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
Juncus balticus (sit bałtycki) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
        
(p) wielokwiatowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· rośliny ±gęstokępkowe, z krótkimi kłączami
        
          
(p) Juncus inflexus (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
Juncus inflexus (sit siny) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· rdzeń w łodydze nieprzerywany
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
          
            
  Na wyspie Uznam ale na terenie Niemiec.
            
            
Juncus effusus (sit rozpierzchły) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
Juncus conglomeratus (sit skupiony) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
    
(p) pędy ulistnione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
    
      
(p) kwiaty pojedynczo lub po kilka (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· liście rynienkowate
      
        
Juncus compressus (sit ścieśniony) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
Juncus gerardi (sit Gerarda) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
Juncus tenageia (sit błotny) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
Juncus bufonius (sit dwudzielny) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
Juncus ranarius (sit żabi) · notka
syn. Juncus ambiguus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
      
(p) kwiaty w główkach(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· liście zwykle sitowate
      
        
(p) liście drobne szczeniste, nitkowate (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
        
          
Juncus bulbosus (sit drobny) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
Juncus stygius (sit torfowy) · notka
takson wymarły na terenie Polski
          
        
(p) liście i łodygi silniejsze, sitowate(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
        
          
(p) listki okwiatu tępe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
(p) listki okwiatu zaostrzone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
          
            
(p) krótko spiczaste (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
            
              
Juncus alpinus (sit alpejski) · notka
wystepowanie
syn. Juncus alpino-articulatus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
Juncus articulatus (sit członowaty) · notka
wystepowanie
sit lśniący · syn. Juncus lamprocarpus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
            
(p) długo spiczate(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
            
              
Juncus atratus (sit czarny) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
  
(p) gatunki występujące wyłacznie w górach(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
  
    
Juncus trifidus (sit skucina) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
Juncus triglumis (sit trójłuskowy) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

opis

Rośliny zielne podobne do traw.

space

Liście szczeciniaste, szydlaste, rynnowate, „sitowate”, nagie. Pochwa liściowa otwarta.

Owocem jest torebka wielonasienna, przeważnie trójkomorowa.

space

Kwiaty drobne, o symetrii promienistej, obupłciowe, 3-krotne. Listków okwiatu 6 (3 zewnętrzne i 3 wewnętrzne), błoniaste. Pręcików 6 lub 3. Słupek górny, złożony z trzech owocolistków, trójkomorowy. Szyjka słupka jedna, z trzema znamionami. Kwiaty wiatropylne.

space

literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.820 [40]
· Mowszowicz, J., 1900 — Dziko rosnące rośliny użytkowe. p.518 [29]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.551+80k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.584 [9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.632 [11]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.60 [86.2]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.504 [85.3]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.42+319 [80]
· Rich, T.C.G., Jeremy, A.C., — Juncus BSBI Plant Crib [290]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.102 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.814 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.10.2015 · powstała/was created 16.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Juncus.htm"> Juncus (sit) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>