atlas-roslin.pl

Fam. Juncaceae [🔉 jun·ka·ce·e]

sitowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Monocotyledoneae (jednoliścienne)kl 2898
↓nietorebka wielonasienna; liście sitowate, rynienkowate lub płaskie; nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka wielonasienna, przeważnie trójkomorowa.
↑nie torebka 3-nasienna; liście płaskie, owłosione
Luzula pilosa (kosmatka owłosiona)
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
XL
Luzula sudetica (kosmatka sudecka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka trójnasienna, jednokomorowa.
cechy diagnostyczne w kluczu:Monocotyledoneae (jednoliścienne)kl 2898
Rośliny zielne podobne do traw.

space

Liście z 2 lub 3 liniami, w przekroju obłe — sit (Juncus) lub o ±płaskiej blaszce, trawiaste — kosmatka (Luzula). Pochwa liściowa otwarta lub zamknięta, często z języczkiem.

space

Kwiaty drobne, o symetrii promienistej, przeważnie obupłciowe, 3-krotne. Listków okwiatu 6 (3 zewnętrzne i 3 wewnętrzne), błoniaste. Pręcików 6 lub 3. Słupek górny, złożony z trzech owocolistków, trój- lub jednokomorowy. Szyjka słupka jedna, z trzema znamionami. Kwiaty wiatropylne.

space

cechy diagnostyczne w kluczu:Monocotyledoneae (jednoliścienne)kl 2898
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.59 [86.2]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.551+526k [15]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.819 [40]
  • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.42+319 [80]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.102 [150.5]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.814 [3]
  • Mowszowicz, J., 1900 — Dziko rosnące rośliny użytkowe. p.518 [29]
  • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I p.302 [444]
  • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji