Cyperus fuscus · cibora brunatna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Rhynchospora alba · przygiełka biała

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
dość częsta; torfowiska, mokre wrzosowiska

Rhynchospora fusca · przygiełka brunatna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.376)
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — EN–zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
rzadka; na obrzeżach torfowisk i oligotroficznych jezior

Blysmus rufus · ostrzew rudy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — EN–zagrożony

Bolboschoenus maritimus agg. · sitowiec nadmorski (agg.) »4

Bulboschoenus maritimus agg.
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Przez długi czas ujmowany w Polsce w ramach jednego taksonu Bolboschoenus maritimus. Artykuł /Hroudová Z., Zákravský P., Wójcikci J.J., Marhold K., Jarolímová V., 2005 [289]/ wyróżnia cztery taksony występujące w Polsce. Cechą kluczowe są związane z kształtem owoców na przekroju poprzecznym (trójkątne lub nie) i stosunkiem grubości endokarpu i egzokarpu.

Isolepis setacea · sitniczka szczecinowata

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Isolepis supina · sitniczka drobna

takson wymarły na terenie Polski [24]
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Eleogiton fluitans · sitnik pływający

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Schoenus nigricans · marzyca czarniawa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.370)
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — EN–zagrożony

Dichostylis micheliana · dichostylis Michela

Cyperus michelianus ssp. michelianus
takson wymarły na terenie Polski [24]
ochrona ścisła (1.367)
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
Gatunek odnaleziony ponownie w okolicach Głogowa w 2003 roku przez Z. Kąckiego. [J. Kruk]

Cyperus · cibora »3

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.830 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.612+79k+525k [15]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.53 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.276 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.824 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.02.2016 · powstała/was created 10.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Cyperaceae.htm"> Cyperaceae (turzycowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>