takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Bolboschoenus maritimus agg.

sitowiec nadmorski (agg.)
Bulboschoenus maritimus agg. · Scirpus maritimus L. · Scirpus maritimus L. ssp. maritimus
Bulboschoenus maritimus
Łeba; copyright © by Jarosław Makowski
Bulboschoenus maritimus
Bulboschoenus maritimus
Bulboschoenus maritimus
Bulboschoenus maritimus
Bulboschoenus maritimus
Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.))
Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.))
Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.))
Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.))
Bolboschoenus laticarpus

występowanie

Przez długi czas ujmowany w Polsce w ramach jednego taksonu Bolboschoenus maritimus. Artykuł /Hroudová Z., Zákravský P., Wójcikci J.J., Marhold K., Jarolímová V., 2005 [289]/ wyróżnia cztery taksony występujące w Polsce. Cechą kluczowe są związane z kształtem owoców na przekroju poprzecznym (trójkątne lub nie) i stosunkiem grubości mezokarpu i egzokarpu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080807.2.jkr - Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.)); okolice Kołobrzegu
jkr.080807-2
leg. Jerzy Kruk
/okolice Kołobrzegu/ #3
znalezisko 20090821.2.pkob - Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.)); Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie
pkob.090821-2
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie/ #2

Bolboschoenus maritimus agg. · sitowiec nadmorski (agg.) »4

Bulboschoenus maritimus agg.
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Przez długi czas ujmowany w Polsce w ramach jednego taksonu Bolboschoenus maritimus. Artykuł /Hroudová Z., Zákravský P., Wójcikci J.J., Marhold K., Jarolímová V., 2005 [289]/ wyróżnia cztery taksony występujące w Polsce. Cechą kluczowe są związane z kształtem owoców na przekroju poprzecznym (trójkątne lub nie) i stosunkiem grubości mezokarpu i egzokarpu.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Cyperaceae (turzycowate)]
  
owoce (niełupki) trójkątne w przekroju; egzokarp cieńszy od mezokarpu (↓nie)
  
    
owoce wąskie (1.6-1.8mm szerokości), w przekroju równobocznie trójkątne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Egzokapr bardzo wąski, składający się z równobocznych (izodiametrycznych) komórek.
Bolboschoenus yagara
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
  W Południowej Polsce. Związany głównie ze stawami rybnymi.
    
    
owoce szerokie (2.0-2.4mm szerokości), w przekroju trójkątne z szeroką podstawą (↑nie)
Bolboschoenus laticarpus
Bolboschoenus laticarpus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedo ...
· Egzokarp wąski ale wyraźnie widoczny, składający się z równobocznych (izodiametrycznych) do nieco wydłużonych komórek.
Bolboschoenus laticarpus
syn. Scirpus maritimus var. cymosus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
  Najczęstszy gatunek z kręgu sitowca nadmorskiego (agg.) (Bolboschoenus maritimus agg.), rozprzestrzeniony na terenie całej Polski. Związany z rożnego rodzaju zbiornikami wodnymi o zmiennym poziomie wody i z terenami zalewowymi.
    
  
owoce (niełupki) nie trójkątne w przekroju; egzokarp grubszy lub tak gruby jak mezokarp (↑nie)
  
    
owoce wypukłe na odosiowej stronie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Egzokarp dwa razy grubszy od sklerenchymatycznego mezokarpu. Szyjki słupka przeważnie trójdzielna.
Bolboschoenus maritimus (sitowiec nadmorski)
syn. Bolboschoenus maritmus ssp. compactus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek związany przede wszystkim z wilgotnymi, mniej lub bardziej zasolonymi siedliskami na terenie całego kraju; dobrze znosi okresowe wysychanie w sezonie letnim.
    
    
owoce wklęsłe lub spłaszczone na odosiowej stronie (↑nie)
Bolboschoenus planiculmis
Bolboschoenus planiculmis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Egzokarp tej samej grubości co sklerenchymatyczny mezokarp, szerszy w kątach owocu niż we wklęsłościach ścian. Szyjki słupka przeważnie dwudzielne.
Bolboschoenus planiculmis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
  Rzadko spotykany gatunek. Występuje przede wszystkim przy zbiornikach wodnych o zmiennym poziomie wody, w strefie brzegowej i poza nimi w wilgotnych obniżeniach; na terenach zasolonych i niezasolonych.