takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček et Zákr.

Scirpus maritimus var. cymosus Rchb.
na stronie — występowanie