takson wymarły na terenie Polski [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Isolepis supina (L.) R. Br.

sitniczka drobna
Scirpus supinus L.
na stronie — występowanie · znaleziska
Isolepis supina (sitniczka drobna)
Kotlina Hrubieszowska; copyright © by Wiaczesław Michalczuk
Isolepis supina (sitniczka drobna)
Isolepis supina (sitniczka drobna)
Isolepis supina (sitniczka drobna)
Isolepis supina (sitniczka drobna)
Isolepis supina (sitniczka drobna)
XL

występowanie

Isolepis supina (sitniczka drobna)
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek został odnaleziony w 2010 r. na kilku stanowiskach w Kotlinie Hrubieszowskiej koło miejscowości Tyszowce. Stanowiska odnaleziono w obrębie śródpolnych bezodpływowych zagłębień pochodzenia krasowego. Gatunek rośnie w strefie namuliskowej stałych lub okresowych zbiorników wodnych. Źródło: Michalczuk W., Cwener A.. Odnalezienie Isolepis supina (Cyperaceae) na Lubelszczyźnie. Fragm. Flor. Geobot. Polonica. 18(2), s. 435-442, 2011. IB PAN.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — Ex – wymarły lub zaginiony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 00010000.1.michalczuk - Isolepis supina (sitniczka drobna); Kotlina Hrubieszowska
6f · 00010000.1.michalczuk
leg. Wiaczesław Michalczuk
/Kotlina Hrubieszowska/
znalezisko 19000622.KRAM197459.00 - Isolepis supina (sitniczka drobna)
3f · 19000622.KRAM197459.00
leg. N. Zinger
literatura · references
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.93 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.257 [17]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.279 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.832 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 06.05.2017 · powstała/was created 29.05.2012

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Isolepis_supina.htm"> Isolepis supina (sitniczka drobna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>