inne

Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Polygonum bistorta (rdest wężownik)
Lychnis flos-cuculi (firletka poszarpana)
Viscaria vulgaris (smółka pospolita)
Cerastium arvense (rogownica polna)
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Caltha palustris (knieć błotna)
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
Geranium palustre (bodziszek błotny)
Sanguisorba officinalis (krwiściąg lekarski)
Filipendula ulmaria (wiązówka błotna)
Geum rivale (kuklik zwisły)
Alchemilla (przywrotnik)
Lythrum salicaria (krwawnica pospolita)
Epilobium hirsutum (wierzbownica kosmata)
Daucus carota (marchew zwyczajna)
Heracleum sphondylium (barszcz zwyczajny (agg.))
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)
Carum carvi (kminek zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Symphytum officinale (żywokost lekarski)
Myosotis palustris (niezapominajka błotna)
Euphrasia (świetlik)
Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Salvia pratensis (szałwia łąkowa)
Centaurium erythraea (centuria pospolita)
Galium album (przytulia biała)
Cruciata glabra (przytulinka wiosenna)
Valeriana officinalis (kozłek lekarski)
Campanula patula (dzwonek rozpierzchły)
Campanula rotundifolia (dzwonek okrągłolistny)
Leucanthemum vulgare agg. (jastrun właściwy (agg.))
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Dactylorhiza (kukułka)