takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Geranium pratense L.

bodziszek łąkowy
Geranium pratense

pokrój; 01.07.2002, Rogów; copyright © by Barbara Łotocka

Geranium pratense (bodziszek łąkowy)

kwiat i pąki kwiatowe

Geranium pratense (bodziszek łąkowy)

pąki, szypułki są przed kwitnieniem skierowane w dół

Geranium pratense (bodziszek łąkowy)

rozłupnia z rozłupkami

Geranium pratense (bodziszek łąkowy)

liść

Geranium pratense (bodziszek łąkowy)

kwiat, widok od strony spodniej na kielich i szypułkę

Geranium pratense (bodziszek łąkowy)

młode rozłupnie, szypułki skierowane w dół

Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)

nitki pręcików w nasadzie trójkątnie rozszerzone

Geranium pratense (bodziszek łąkowy)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Na północy kraju rzadszy; łąki, skraje zadrzewień, przydroża.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 80 cm · kwitnienie: 6-8

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #4):
• bez odmiany · · ‘Mrs Kendall Clark’ · ‘Mrs. Kendall Clark’ · ‘Splish Splash’

znalezisko 20090726.2.sm - Geranium pratense (bodziszek łąkowy); Góry Bystrzyckie, Spalona

5f · 20090726.2.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Bystrzyckie, Spalona/

znalezisko 20090908.2.sm - Geranium pratense (bodziszek łąkowy); Duszniki-Zdrój, góra Krucza

8f · 20090908.2.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Duszniki-Zdrój, góra Krucza/

znalezisko 00010000.0814c.jmak - Geranium pratense (bodziszek łąkowy); ok. Łeby

6f · 00010000.0814c.jmak
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/