antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Geranium pusillum L.

bodziszek drobny
Geranium delicatulum Ten. et Guss.
na stronie — występowanie · znaleziska
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
25.05.2002, okolice Wrocławia, pobocze drogi polnej; copyright © by Marek Snowarski
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
Geranium pusillum
liście
Geranium pusillum
kwiaty
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
pokrój
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
pokrój
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
kwiat
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
młoda roślina
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
młoda roślina

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Pola, przydroża, miejsca ruderalne, murawy, zarośla.

Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20020525.4.02 - Geranium pusillum (bodziszek drobny); okolice Wrocławia, pobocze drogi polnej
7f · 20020525.4.02
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, pobocze drogi polnej/
literatura · references
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.214 [71.5]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.344 [16.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.470 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.285 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.360 [9]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.372+382 [86.9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.342 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.64+97 [81]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 p.52+t5 [85.14]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.180+181i+179+390 [80]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.198 [150.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.406 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 24.01.2015 · powstała/was created 15.02.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Geranium_pusillum.htm"> Geranium pusillum (bodziszek drobny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>