takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Geranium robertianum L.

bodziszek cuchnący
na stronie — występowanie · znaleziska
Geranium robertianum

pokrój; 15.05.2004, okolice Goleszowa; copyright © by Antoni Mielnikow

Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)

pokrój kwitnącej rośliny

Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)

pokrój kwitnącej rośliny

Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity. Lasy i ich skraje, zarośla, zbocza, zręby.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

znalezisko 20030628.75.03 - Geranium robertianum (bodziszek cuchnący); Zdbice, k. Wałcza

7f · 20030628.75.03
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/