atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Geranium robertianum L. [🔉 ge·ra·ni·um *]

bodziszek cuchnący
Geranium robertianum
pokrój; 15.05.2004, okolice Goleszowa; copyright © by Antoni Mielnikow
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
pokrój kwitnącej rośliny
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
pokrój kwitnącej rośliny
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
cechy diagnostyczne w kluczu:Geranium (bodziszek)kl 7818

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Pospolity. Lasy i ich skraje, zarośla, zbocza, zręby.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030628.75.03 - Geranium robertianum (bodziszek cuchnący); Zdbice, k. Wałcza
030628-75
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #7