takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Geranium robertianum L.

bodziszek cuchnący
na stronie — występowanie · znaleziska
Geranium robertianum
pokrój; 15.05.2004, okolice Goleszowa; copyright © by Antoni Mielnikow
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
pokrój kwitnącej rośliny
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
pokrój kwitnącej rośliny
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity. Lasy i ich skraje, zarośla, zbocza, zręby.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

znalezisko 20030628.75.03 - Geranium robertianum (bodziszek cuchnący); Zdbice, k. Wałcza
7f · 20030628.75.03
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/
literatura · references
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.218+219 [71.5]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.353 [16.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.468 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.284 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.359 [9]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.371+382 [86.9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.340 [11]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 p.35+t5 [85.14]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.198 [150.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.408 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Matuszkiewicz J. M., 2001 — Zespoły leśne Polski. [7]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 07.03.2013 · powstała/was created 29.10.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Geranium_robertianum.htm"> Geranium robertianum (bodziszek cuchnący) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>