W nauczaniu botaniki, w szkołach różnego szczebla wymagane jest od ucznia przygotowanie "na zaliczenie" zielnika. Liczba gatunków w zielniku może być różna - zwykle jest to kilkadziesiąt, rzadko więcej niż sto. Czasami jest wymagany określony profil zielnika - np. musi on obejmować tylko trawy i turzyce, zawierać liście drzew, itd.

space

Poniższe gotowe pakiety - zestawienia gatunków, w znacznym stopniu rozwiązują ten problem - zawierają one wymaganą liczbę i rodzaje gatunków. Przy czym są to gatunki pospolite lub stosunkowo częste, niechronione, takie które z łatwością znajdziesz w swoim otoczeniu. Większość jest też dość charakterystyczna - więc i łatwa do oznaczenia. Jednak trzeba zachować ostrożność. Zielniki na zaliczenie są oceniane głównie za prawidłowość oznaczeń - przeczytaj uważnie komentarze i zajrzyj na stronę gatunku (i/lub rodzaju) aby uzyskać dodatkowe informacje i wskazówki przydatne dla poprawnego oznaczenia. Często są tam też konkretne wskazania na gatunki podobne.

gdy zbierasz wiosną

zobacz także (ale uważaj aby nie zebrać gatunków chronionych) — kwiaty przedwiośnia oraz rośliny kwitnące wiosną
Listera ovata (listera jajowata)

listera jajowata (Listera ovata); jeden z chronionych storczyków

Jako jedne z pierwszych zakwitają w lasach i parkach śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) i rzadsze (ale często uprawiane) śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis). Do zielników ich nie zbieramy bo podlegają ochronie.

space

Przy zbieraniu zwróć uwagę na gatunki chronione. Np. pomiń chronioną konwalię majową (Convallaria majalis). W wilgotnych lasach liściastych często spotyka się niepozornego storczyka o zielonych kwiatach — listera jajowata (Listera ovata) — jest on chroniony, tak jak i wszystkie pozostałe storczyki.

Anemone nemorosa (zawilec gajowy)
'uwaga! ochronie podlega podobny \gt Anemone sylvestris, jest rzadszy i ma zdecydowanie większe kwiaty

Anemone ranunculoides (zawilec żółty)
jest podobny do \gt-d Anemone nemorosa ale ma żółte kwiaty; oba gatunki mogą występować razem na tym samym stanowisku

Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
zwróć uwagę na rozróżnienie od podobnych gatunków z tego samego rodzaju

Viola odorata (fiołek wonny)
sadzony i zdziczały; wyróżnia się wśród innych podobnych \gt-d Viola intensywnym, przyjemnym zapachem kwiatów; dokładnie sprawdź w kluczu podobne gatunki

Gagea lutea (złoć żółta)
jest kilka bardzo podobnych gatunków \gt-d Gagea

Corydalis cava (kokorycz pusta)
jest kilka bardzo podobnych gatunków \gt-d Corydalis

Adoxa moschatellina (piżmaczek wiosenny)
dość niepozorny z uwagi na drobne rozmiary i zielonożółtą barwę kwiatów

Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
pospolity, porównaj z rzadkim \gt-n Ficaria nudicaulis

 

wiosną nieco później w lasach liściastych

Lamium maculatum (jasnota plamista)
sprawdź na stronie \gt-d Lamium jakie inne gatunki z tego rodzaju znajdziesz na stanowiskach bardziej antropogenicznych

Veronica hederifolia agg. (przetacznik bluszczykowy (agg.))
jest wiele podobnych gatunków \gt-d Veronica

Polygonatum odoratum (kokoryczka wonna)
sprawdź też częstą a podobną \gt-d Polygonatum multiflorum

Alliaria petiolata (czosnaczek pospolity)
masowo kwitnie; roztarty ma charakterystyczny czosnkowy zapach

Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
przy zbieraniu pomiń rzadką podobną \gt-b Chrysosplenium oppositifolium

Lamium album (jasnota biała)
z racji podobnego kształtu liści zwana "głuchą pokrzywą"

Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity)
z uwagi na dużą liczbę, na pierwszy rzut oka podobnych do siebie, gatunków w rodzinie \gt-d Apiaceae (baldaszkowatych) ich oznaczanie wymaga zapoznania się ze specyfiką tej rodziny

Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
w miejscach o charakterze bardziej naturalnym wyrasta posiadający większe kwiaty \gt Impatiens noli-tangere

Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
jeden z najczęstszych gatunków drobnych \gt-d Geranium

Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
wybitnie ruderalne preferencje ma "miniaturowa wersja pokrzywy" – \gt Urtica urens

Chelidonium majus (glistnik jaskółcze ziele)
w miejscach uszkodzonych wydziela pomarańczowożółty sok mleczny

 

stanowiska ruderalne

Wiosną kwitnie sporo rośliny stanowisk ruderalnych - przy naszych domach, drogach i ścieżkach. Wiele z nich to chwasty ogrodowe lub w uprawach polowych.

space

Stellaria media (gwiazdnica pospolita)
w zależności od warunków wzrostu może znacznie różnić się pokrojem i rozmiarami – sprawdź też inne podobne gatunki \gt-d Stellaria

Erophila verna (wiosnówka pospolita)
pojawia się masowo na przedwiośniu, z racji nikczemnych rozmiarów łatwo przeoczana

Capsella bursa-pastoris (tasznik pospolity)
potocznie zwana chlebkami, ma łuszczyny o charakterystycznym sercowato-trójkątnym kształcie

Thlaspi arvense (tobołki polne)
częsty chwast upraw, zwłaszcza okopowych

Arabidopsis thaliana (rzodkiewnik pospolity)
częsty już na początku wiosny

Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
rodzaj \gt Ranunculus liczy wiele innych gatunków

Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
ten gatunek traw kłosi się jako jeden z pierwszych, porównaj z innymi \gt-n Bromus

Malva sylvestris (ślaz dziki)
porownaj ze \gt-n Malva neglecta

Euphorbia peplus (wilczomlecz ogrodowy)
w grę wchodzi jeszcze kilka rzadszych gatunków \gt-d Euphorbia

Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
porównaj z równie częstą \gt-n Galinsoga ciliata

Elymus repens (perz właściwy)
w rodzaju \gt Lolium kłoski są ustawione kantem do osi kwiatostanu

Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
jest kilka rzadszych gatunków w rodzaju \gt Fumaria

Papaver rhoeas (mak polny)
klucz umożliwia proste rozróżnienie trzech podobnych gatunków "czerwonych maków"

 

pospolite trawy i kwiaty wiosennej łąki

Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
ta trawa wyróżnią się formą kwiatostanu, w lasach liściastych wyrasta podobna \gt Dactylis aschersoniana

Phleum pratense (tymotka łąkowa)
na pierwszy rzut oka kwiatostany wyczyńca i tymotki są podobne – przegnij kwiatostan, przyjrzyj się w zbliżeniu kłoskom – różnica jest dramatyczna

Lolium perenne (życica trwała)
u \gt-d Elymus repens kłoski są ustawione płaską powierzchnią ku osi kwiatostanu

Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
w obrębie tego gatunku zbiorowego są wyróżniane setki i tysiące praktycznie nieoznaczalnych drobnych gatunków mniszków

Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
wśród innych niebanalnych w oznaczaniu \gt-d Potentilla wyróżnia się pierzastozłożonymi liśćmi

 
Botanizowanie to mało popularny (poza zawodowcami) termin na określenie działań polegających na poznawaniu flory jakiejś okolicy. W węższym rozumienia botanizowanie to wycieczka połączona ze zbieraniem roślin w terenie, celem ich oznaczanie oraz tworzenia zielnika.

space