takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Chrysosplenium alternifolium L.

śledziennica skrętolistna śledziennica naprzemianlistna
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)

08.04.2004, dolina Bystrzycy; copyright © by Marek Snowarski

Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)

kwiaty

Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)

kwiaty

Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Wilgotne lasy, źródliska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Wymagania: światło · cień · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 20040408.3.04 - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); dolina Bystrzycy

2f · 20040408.3.04
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy/

znalezisko 20020427.6.02 - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia

4f · 20020427.6.02
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia/

znalezisko 20090409.1.sm - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); Równina Torzymska, Nowy Młyn

3f · 20090409.1.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Nowy Młyn/

znalezisko 00010000.09_1b25.jmak - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); Sigmaringen, Niemcy

2f · 00010000.09_1b25.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy /