takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Chrysosplenium alternifolium L.

śledziennica skrętolistna śledziennica naprzemianlistna
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
08.04.2004, dolina Bystrzycy; copyright © by Marek Snowarski
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
kwiaty
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
kwiaty
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Wilgotne lasy, źródliska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Wymagania: światło · cień · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 20040408.3.04 - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); dolina Bystrzycy
2f · 20040408.3.04
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy/
znalezisko 20020427.6.02 - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
4f · 20020427.6.02
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia/
znalezisko 20090409.1.sm - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); Równina Torzymska, Nowy Młyn
3f · 20090409.1.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Nowy Młyn/
znalezisko 00010000.09_1b25.jmak - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); Sigmaringen, Niemcy
2f · 00010000.09_1b25.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy /
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.421 [71.3]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.76 [16.7]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.433 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.211+56k+210k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.211 [9]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.300 [86.10]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1333 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.287 [11]
· Komarov, V.L., Juzenczuk, S.W., 1939 — Flora URSS T.9 p.203 [85.9]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.459 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.269 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Matuszkiewicz J. M., 2001 — Zespoły leśne Polski. [7]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 09.02.2016 · powstała/was created 25.04.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Chrysosplenium_alternifolium.htm"> Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>