fot. SM-20090409-1-Chrysosplenium_alternifolium-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiaty
09.04.2009, Równina Torzymska, Nowy Młyn · copyright © by Michał Smoczyk