antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Impatiens parviflora DC.

niecierpek drobnokwiatowy
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
30.05.2002, dolina Bystrzycy, las liściasty; copyright © by Marek Snowarski
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
pokrój
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
rozłupnie
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
wnętrze kwiatu
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
siewki
Impatiens parviflora
Impatiens parviflora
roślina z owocami - torebkami
Impatiens parviflora
pęknięta torebka, nasiono
Impatiens parviflora
pokrój
Impatiens parviflora
kwiat, widok z boku

opis

Górne liście większe od dolnych.

space

Kwiaty jasnożółte, z prostą ostrogą.

space

występowanie

?
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Azja środkowa i wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1850r., 1857r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków ( część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 — ziołorośla górskie () i ziołorośla nadrzeczne ()
· 8210 — wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami
· 8220 — ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z
· 9110 — kwaśne buczyny ()
· 9130 — żyzne buczyny (, )
· 9160 (szczególnie) — grąd subatlantycki ()
· 9170 (szczególnie) — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (, )
· 9180 — jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach ()
· 9190 — kwaśne dąbrowy ()
· 91E0 (szczególnie) — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (, , , olsy źródliskowe)
· 91F0 (szczególnie) — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe ()

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020530.1.02 - Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy); dolina Bystrzycy, las liściasty
020530-1
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy, las liściasty/ #2
znalezisko 20090808.3.sm - Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy); Pieniny, przełom Dunajca
sm.090808-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pieniny, przełom Dunajca/ #4
znalezisko 00010000.09_7_22.jmak - Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy); Schw. Alb, Niemcy
jmak.09_7_22
leg. Jarosław Makowski
/Schw. Alb, Niemcy/ #1