W krajowej florze reprezentowany przez jeden, dość częsty, rodzimy gatunek — niecierpka pospolitego (Impatiens noli-tangere), charakterystyczny dla wilgotnych lasów.
Częste są też dwa zadomowione gatunki obcego pochodzenia: pospolity niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), czasem towarzyszy niecierpkowi pospolitemu (Impatiens noli-tangere) lecz przeważnie występuje w siedliskach mniej lub bardziej zaburzonych oraz ruderalnych. W dolinach rzek i cieków wodnych często spotyka się ogromnego, onegdaj zdziczałego z ogrodów niecierpka himalajskiego (Impatiens glandulifera).
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat niezróżnicowany lub zredukowany - zielne]
  
liście naprzeciwległe lub po 3 w okółku, rośliny bardzo duże (↓nie)
Impatiens glandulifera
Impatiens glandulifera
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Kwiaty duże, 3-3.5(4)cm długości, różowe, rzadko białe, z małą zakrzywioną ostrogą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
wystepowanie
niecierpek gruczołowaty, niecierpek Roylego · syn. Impatiens roylei · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Uprawiany i powszechnie zdziczały, zwłaszcza w dolinach rzek i potoków na południu kraju.
  
  
ulistnienie skrętoległe, kwiaty i rośliny mniejsze (↑nie)
  
    
kwiaty żółte lub pomarańczowe (↓nie)
    
      
kwiaty i owoce wzniesione, górne liście większe od dolnych (↓nie)
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
Impatiens parviflora
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Kwiaty jasnożółte, wzniesione, do 20mm długości, w tym prosta ostroga 4-5mm; owoce wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pospolity. Lasy, zarośla, ogrody, przypłocia.
      
      
kwiaty i owoce zwisające, górne liście mniejsze niż środkowe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Kwiaty żółte do pomarańczowych, ze zgiętą ostrogą. Kwiaty i owoce zwisające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
      
        
kwiaty żółte, pospolity (↓nie)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
· Kwiaty żółte, 20-35mm długości, w tym zagięta w dół ostroga 6-12mm. Przejście w ostrogę stopniowe, ta zagięta mniej niż pod kątem prostym.
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Lasy liściaste, wilgotne zarośla i ich skraje.
        
        
kwiaty pomarańczowe, zawlekany (↑nie)
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Z każdego boku blaszki liściowej po 5-12(14) ząbków.
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
wystepowanie
niecierpek przylądkowy · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Zawleczony, w wilgotnych lasach nad Zalewem Szczecińskim.
        
    
kwiaty fioletowe, czerwone, czasem białe (↑nie)
  Uprawiane i dziczejące rośliny ozdobne.
    
      
ostroga dłuższa od korony, liście mięsistawe (↓nie)
Impatiens walleriana (niecierpek Waleriana)
Impatiens walleriana (niecierpek Waleriana)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Liście mięsistawe, spodem ze srebrzystym połyskiem.
Impatiens walleriana (niecierpek Waleriana)
niecierpek sułtański · takson uprawiany
  Rzadko uprawiana roślina ozdobna.
      
        
Impatiens ×nova-guinea (niecierpek nowogwinejski)
Impatiens ×nova-guinea (niecierpek nowogwinejski)
Impatiens ×nova-guinea (niecierpek nowogwinejski)
syn. Impatiens cv. Neuguinea Grup · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Ostatnimi laty często uprawiane odmiany ozdobnych kwiatów letnich. Grupa odmian mieszańców gatunków nowogwinejskich.
        
      
ostroga krótsza od korony, do 18mm długości, liście cienkie, spodem matowe (↑nie)
      
        
Impatiens balfourii (niecierpek Balfoura)
Impatiens balfourii (niecierpek Balfoura)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Kwiaty w kątach liści po 3-8, przewyższają przysadkę. Korona 25-40mm długości, w tym 12-18mm ostroga, prosta lub słabo zagięta.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Impatiens balfourii (niecierpek Balfoura)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Rzadko uprawiany, może dziczeć.
        
        
kwiaty po 1-2(3), ostroga krótka lub brak (↑nie)
Impatiens balsamina (niecierpek balsamina)
Impatiens balsamina (niecierpek balsamina)
Impatiens balsamina (niecierpek balsamina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· Kwiaty w kątach liści po 1-2(3), krótsze od przysadki. Korona do 25mm długości, w tym 4-10mm stanowi zagięta ostroga lub często bez ostrogi.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
  Stosunkowo często uprawiany.