W krajowej florze reprezentowany przez jeden, dość częsty, rodzimy gatunek — niecierpka pospolitego (Impatiens noli-tangere), charakterystyczny dla wilgotnych lasów.
Częste są też dwa zadomowione gatunki obcego pochodzenia: pospolity niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), czasem towarzyszy niecierpkowi pospolitemu (Impatiens noli-tangere) lecz przeważnie występuje w siedliskach mniej lub bardziej zaburzonych oraz ruderalnych. W dolinach rzek i cieków wodnych często spotyka się ogromnego, onegdaj zdziczałego z ogrodów niecierpka himalajskiego (Impatiens glandulifera).
Rodzaj bardzo bogaty w gatunki, zwłaszcza w rejonach tropikalnych i subtropikalnych. Ogółem liczy ich kilkaset.
↓nieliście naprzeciwległe lub po 3 w okółku, rośliny bardzo duże
Impatiens glandulifera
pokrój
Impatiens glandulifera
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty duże, 3-3.5 (4) cm długości, różowe, rzadko białe, z małą zakrzywioną ostrogą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Impatiens glandulifera Royle (niecierpek himalajski)
wystepowanie - Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
niecierpek gruczołowaty · niecierpek Roylego · syn. Impatiens roylei Walp. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Uprawiany i powszechnie zdziczały, zwłaszcza w dolinach rzek i potoków na południu kraju.
↑nie ulistnienie skrętoległe, kwiaty i rośliny mniejsze
↓niekwiaty żółte lub pomarańczowe
↓niekwiaty i owoce wzniesione, górne liście większe od dolnych
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
Impatiens parviflora
kwiat, widok z boku
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty jasnożółte, wzniesione, do 20 mm długości, w tym prosta ostroga 4-5 mm; owoce wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Impatiens parviflora DC. (niecierpek drobnokwiatowy)
wystepowanie - Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Pospolity. Lasy, zarośla, ogrody, przypłocia.
↑nie kwiaty i owoce zwisające, górne liście mniejsze niż środkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty żółte do pomarańczowych, ze zgiętą ostrogą. Kwiaty i owoce zwisające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niekwiaty żółte, pospolity
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty żółte, 20-35 mm długości, w tym zagięta w dół ostroga 6-12 mm. Przejście w ostrogę stopniowe, ta zagięta mniej niż pod kątem prostym.
▶ Impatiens noli-tangere L. (niecierpek pospolity)
wystepowanie - Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Częsty. Lasy liściaste, wilgotne zarośla i ich skraje.
↑nie kwiaty pomarańczowe, zawlekany
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Z każdego boku blaszki liściowej po 5-12 (14) ząbków.
▶ Impatiens capensis Meerb. (niecierpek pomarańczowy)
wystepowanie - Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
niecierpek przylądkowy · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Zawleczony, w wilgotnych lasach nad Zalewem Szczecińskim.
↑nie kwiaty fioletowe, czerwone, czasem białe
  Uprawiane i dziczejące rośliny ozdobne.
↓nieostroga dłuższa od korony, liście mięsistawe
Impatiens walleriana (niecierpek Wallera)
Impatiens walleriana (niecierpek Wallera)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście mięsistawe, spodem ze srebrzystym połyskiem.
▶ Impatiens walleriana Hook. f. in Oliv. (niecierpek Wallera)
niecierpek sułtański · niecierpek Waleriana · takson uprawiany[491]
  Rzadko uprawiana roślina ozdobna.
Impatiens ×nova-guinea (niecierpek nowogwinejski)
Impatiens ×nova-guinea (niecierpek nowogwinejski)
▶ Impatiens ×nova-guinea hort. (niecierpek nowogwinejski)
syn. Impatiens cv. Neuguinea Grup · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]
  Ostatnimi laty często uprawiane odmiany ozdobnych kwiatów letnich. Grupa odmian mieszańców gatunków nowogwinejskich.
↑nie ostroga krótsza od korony, do 18 mm długości, liście cienkie, spodem matowe
Impatiens balfourii (niecierpek Balfoura)
Impatiens balfourii (niecierpek Balfoura)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w kątach liści po 3-8, przewyższają przysadkę. Korona 25-40 mm długości, w tym 12-18 mm ostroga, prosta lub słabo zagięta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Impatiens balfourii Hook. f. (niecierpek Balfoura)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]
  Rzadko uprawiany, może dziczeć.
↑nie kwiaty po 1-2 (3), ostroga krótka lub brak
Impatiens balsamina (niecierpek balsamina)
Impatiens balsamina (niecierpek balsamina)
Impatiens balsamina (niecierpek balsamina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w kątach liści po 1-2 (3), krótsze od przysadki. Korona do 25 mm długości, w tym 4-10 mm stanowi zagięta ostroga lub często bez ostrogi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Impatiens balsamina L. (niecierpek balsamina)
syn. Balsamina hortensis Desp. · takson uprawiany[491]
  Stosunkowo często uprawiany.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 [71.5]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 [86.9]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 [85.14]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae [150.2]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. III [446]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji