rodzina: klonowate (Aceraceae)

rodzina: kłokoczkowate (Staphyleaceae)

rodzina: kasztanowcowate (Hippocastanaceae)

rodzina: niecierpkowate (Balsaminaceae)