atlas-roslin.pl

Acer

klon
W Polsce mamy tylko trzy rodzime gatunki klonów: klon pospolity (Acer platanoides), klon polny (Acer campestre), klon jawor (Acer pseudoplatanus). Dodatkowo północnoamerykański klon jesionolistny (Acer negundo) jest już w zasadzie zadomowiony w dolinach rzek i na terenach ruderalnych. To sadzone ale i ekspansywne drzewo o charakterze inwazyjnym.
Ogółem rodzaj obejmuje ok. 150 gatunków, wiele z nich jest sadzone jako drzewa ozdobne, w zieleni miejskiej i w parkach. Z nich stosunkowo często klon srebrzysty (Acer saccharinum). ⇒ Klony uprawiane (Acer-uprawiane).
  
↓nie(z) liście pierzastozłożone, 3 – 7-listkowe
Acer negundo (klon jesionolistny)
XL,3D
owoc
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Drzewa dwupienne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Acer negundo (klon jesionolistny)
wystepowanie
jesioklon · syn. Negundo aceroides · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Częsty w Polsce. Gatunek sadzony i często zdziczały. Jest już w zasadzie zadomowiony w dolinach rzek i na terenach ruderalnych.
  
  
↑nie (z) liście pojedyncze lub dłoniastozłożone
  
    
↓nie(z) kwiatostany wyrastają z bocznych pąków kwiatowych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· liście spodem szare lub srebrzystobiałe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
    
      
↓nie(z) przeważają liście 3-klapowe
Acer rubrum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· kwiaty z płatkami korony, zalążnia naga, owoce 12 – 26 mm długości
      
      
↑nie (z) przeważają liście 5-klapowe
Acer saccharinum
gałązka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Kwiaty bez korony, zielonawe, zalążnia krótko owłosiona, owoce 40 – 75 mm długości.
Acer saccharinum (klon srebrzysty)
syn. Acer dasycarpum · antropofit zadomowiony we florze Polski
      
    
↑nie (z) kwiatostany na końcach tegorocznych ulistnionych pędów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Liście spodem nie są szare lub srebrzystobiałe.
    
      
↓nie(z) liście pojedyncze, niepodzielone, podłużniejajowate
Acer tataricum (klon tatarski)
liście
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· krzew lub niskie drzewko
      
      
↑nie ↓nie(z) liście pojedyncze, 3-klapowe
Acer tataricum ssp. ginnala
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· krzew lub niskie drzewko
Acer ginnala (klon ginnala)
syn. Acer tataricum ssp. ginnala · takson uprawiany
      
      
↑nie (z) liście pojedyncze, 5 lub więcej -dzielne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· drzewa
      
        
↓nie(z) odcinki drobno piłkowane lub ząbkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· pąki z jedną parą łusek
        
          
↓nie(z) ogonki liściowe i szypułki kwiatów nagie
Acer palmatum (klon palmowy)
Acer palmatum (klon palmowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· liście zwykle rozcięte do ponad połowy blaszki
          
          
↑nie (z) ogonki liściowe i szypułki kwiatów krótko owłosione
Acer japonicum (klon japoński)
Acer japonicum (klon japoński)
odm. Aconitifolium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· liście zwykle rozcięte mniej niż do połowy blaszki (u odmian mogą być silniej rozcięte)
Acer japonicum (klon japoński)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
          
        
↑nie (z) odcinki całobrzegie lub grubo ząbkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· pąki z dachówkowato zachodzącymi na siebie łuskami
        
          
↓nie(z) liście sztywne, kwiatostan groniasty, zwisający
Acer pseudoplatanus (klon jawor)
3D
owoce
Acer pseudoplatanus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
· kwiatostan wydłużony groniasta, wiecha, zwisający
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Acer pseudoplatanus (klon jawor)
wystepowanie
jawor · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie (z) liście wiotkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· kwiatostan baldachogrono, wzniesiony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
          
            
↓nie(z) liście delikatne z ostrymi końcami klap
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, róż ...
· Gałązki nigdy nie tworzą listew korkowych.
            
              
↓nie(z) blaszka spodem czysto zielona
Acer platanoides (klon pospolity)
Acer platanoides (klon pospolity)
owoc - klonowe "noski"
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· Młode ogonki liściowe z sokiem mlecznym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
Acer platanoides (klon pospolity)
wystepowanie
klon zwyczajny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
↑nie (z) liście spodem matowe, sinawe
Acer saccharum
liście
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Ogonki liściowe młodych liści bez soku mlecznego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Acer saccharum (klon cukrowy)
syn. Acer saccharophorum · takson uprawiany
  Gatunek północnoamerykański. U nas bardzo rzadko sadzony.
              
            
↑nie (z) liście ±skórzaste, nieduże, 3 – 5 klapowe, odcinki prawie całobrzegie, końce tępe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
            
              
↓nie(z) liście (3) 5-klapowe, większe
Acer campestre (klon polny)
Acer campestre
owoce
Acer campestre (klon polny)
gałązka z korkowymi listewkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Młode ogonki liściowe z sokiem mlecznym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Acer campestre (klon polny)
wystepowanie
paklon · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Dość częsty na terenie całego kraju z wyłączeniem północnego-wschodu.
              
              
↑nie (z) liście 3-klapowe, drobne
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum (klon francuski)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Ogonki liściowe bez soku mlecznego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
  Rzadko uprawiane ozdobne drzewo parkowe.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

Acer negundo · klon jesionolistny

jesioklon
Negundo aceroides
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
klon jesionolistny (Acer negundo)
wystepowanie
o mapie występowania
Acer negundo (klon jesionolistny)
XL,3D
owoc
Drzewo dwupienne. Korona nieregularna, szeroka, gałązki często zwieszone; pień niski lub jest ich kilka.

space

Liście nieparzystopierzastozłożone, z 1 – 2 (3) parami listków. Listki bywają 2 – 3-klapowe, zwłaszcza szczytowy.

space

Owoce ustawione względem siebie pod kątem <45°; skrzydełko owocu zagięte na szczycie ku sobie.

space

Acer saccharinum · klon srebrzysty

Acer dasycarpum
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]
klon srebrzysty (Acer saccharinum)
Kwiatostany wyrastają z bocznych pąków kwiatowych tj. z pąków z których nie rozwijają się liście; kwiaty w pęczkach.

space

Kwiaty bez korony, zielonawe, zalążnia krótko owłosiona.

space

Często uprawiane drzewo ozdobne. Czasem dziczejące.

Krzew lub niskie drzewko.

space

Liście niepodzielone, podłużniejajowate, o nerwacji pierzastej.

space

opis

Wszystkie gatunki są mniej lub bardziej miodonośne. Sok klonów zawiera duży procent cukru. Z soku klonu srebrzystego (Acer saccharinum) i klonu cukrowego (Acer saccharum) produkuje się na przemysłową skalę syrop klonowy.
Owoce klonu potocznie nazywa się noskami.
Drzewa lub krzewy. Jednopienne, rzadziej dwupienne (klon jesionolistny (Acer negundo)). Młode pędy i ogonki liściowe u niektórych gatunków z sokiem mlecznym.

space

Kwiatostany wiechy, grona, baldachy, na szczycie tegorocznych pędów lub rzadziej rozwijające się z pąków pachwinowych. Kwiaty 5-krotne, drobne, najczęściej żółtozielone, (5) 8 (10) pręcikami, funkcjonalnie jednopłciowe. Żeńskie o zredukowanym słupku, męskie o pręcikach z nierozwiniętymi pylnikami. Słupek z 2 (3) owocolistków, na każdym jeden zalążek; szyjka słupka z dwoma znamionami.

space