gatunki rodzime i obcego pochodzenia częściej sadzone

W Polsce mamy tylko trzy rodzime gatunki klonów: klon pospolity (Acer platanoides), klon polny (Acer campestre), klon jawor (Acer pseudoplatanus). Dodatkowo północnoamerykański klon jesionolistny (Acer negundo) jest już w zasadzie zadomowiony w dolinach rzek i na terenach ruderalnych. To sadzone ale i ekspansywne drzewo o charakterze inwazyjnym.
Ogółem rodzaj obejmuje ok. 150 gatunków, wiele z nich jest sadzone jako drzewa ozdobne, w zieleni miejskiej i w parkach. Z nich stosunkowo często klon srebrzysty (Acer saccharinum). ⇒ Klony uprawiane (Acer-uprawiane).

klucz · Acer negundo · klon jesionolistny

jesioklon
Negundo aceroides
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
wystepowanie
o mapie występowania
Acer negundo (klon jesionolistny)
owoc XL 3D||
Drzewo dwupienne. Korona nieregularna, szeroka, gałązki często zwieszone; pień niski lub jest ich kilka.

space

Liście nieparzystopierzastozłożone, z 1-2(3) parami listków. Listki bywają 2-3-klapowe, zwłaszcza szczytowy.

space

Owoce ustawione względem siebie pod kątem <45°; skrzydełko owocu zagięte na szczycie ku sobie.

space

Grupa użytkowa: drzewa liściaste

klucz · Acer saccharinum · klon srebrzysty

Acer dasycarpum
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]
Kwiatostany wyrastają z bocznych pąków kwiatowych tj. z pąków z których nie rozwijają się liście; kwiaty w pęczkach.

space

Kwiaty bez korony, zielonawe, zalążnia krótko owłosiona.

space

Często uprawiane drzewo ozdobne. Czasem dziczejące.

Grupa użytkowa: drzewa liściaste

Krzew lub niskie drzewko.

space

Liście niepodzielone, podłużniejajowate, o nerwacji pierzastej.

space

Grupa użytkowa: drzewa liściaste · na żywopłot

klucz do oznaczania Acer

⇒ zwarta wersja klucza
  
Acer negundo (klon jesionolistny)
owoc XL 3D||
(p) liście pierzastozłożone, 3-7-listkowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Drzewa dwupienne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Acer negundo (klon jesionolistny) · notka
wystepowanie
jesioklon · syn. Negundo aceroides · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Częsty w Polsce. Gatunek sadzony i często zdziczały. Jest już w zasadzie zadomowiony w dolinach rzek i na terenach ruderalnych.
  
  
(p) liście pojedyncze lub dłoniastozłożone(↑nie)
  
    
(p) kwiatostany wyrastają z bocznych pąków kwiatowych (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· liście spodem szare lub srebrzystobiałe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
    
      
Acer rubrum
(p) przeważają liście 3-klapowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· kwiaty z płatkami korony, zalążnia naga, owoce 12-26 mm długości
      
      
Acer saccharinum
gałązka
(p) przeważają liście 5-klapowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Kwiaty bez korony, zielonawe, zalążnia krótko owłosiona, owoce 40-75 mm długości.
Acer saccharinum (klon srebrzysty) · notka
syn. Acer dasycarpum · antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
    
(p) kwiatostany na końcach tegorocznych ulistnionych pędów(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Liście spodem nie są szare lub srebrzystobiałe.
    
      
Acer tataricum (klon tatarski)
liście
(p) liście pojedyncze, niepodzielone, podłużniejajowate (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· krzew lub niskie drzewko
      
      
Acer tataricum ssp. ginnala
(p) liście pojedyncze, 3-klapowe(↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· krzew lub niskie drzewko
Acer ginnala (klon ginnala)
syn. Acer tataricum ssp. ginnala · takson uprawiany
      
      
(p) liście pojedyncze, 5 lub więcej -dzielne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· drzewa
      
        
(p) odcinki drobno piłkowane lub ząbkowane (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· pąki z jedną parą łusek
        
          
Acer palmatum (klon palmowy)
Acer palmatum (klon palmowy)
(p) ogonki liściowe i szypułki kwiatów nagie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· liście zwykle rozcięte do ponad połowy blaszki
          
          
Acer japonicum (klon japoński)
Acer japonicum (klon japoński)
odm. Aconitifolium
(p) ogonki liściowe i szypułki kwiatów krótko owłosione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· liście zwykle rozcięte mniej niż do połowy blaszki (u odmian mogą być silniej rozcięte)
Acer japonicum (klon japoński)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
          
        
(p) odcinki całobrzegie lub grubo ząbkowane(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· pąki z dachówkowato zachodzącymi na siebie łuskami
        
          
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus (klon jawor)
owoce 3D||
(p) liście sztywne, kwiatostan groniasty, zwisający (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
· kwiatostan wydłużony groniasta, wiecha, zwisający
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Acer pseudoplatanus (klon jawor)
wystepowanie
jawor · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
(p) liście wiotkie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· kwiatostan baldachogrono, wzniesiony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
          
            
(p) liście delikatne z ostrymi końcami klap (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, r ...
· Gałązki nigdy nie tworzą listew korkowych.
            
              
Acer platanoides (klon pospolity)
Acer platanoides (klon pospolity)
owoc - klonowe "noski"
(p) blaszka spodem czysto zielona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostęp ...
· Młode ogonki liściowe z sokiem mlecznym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
Acer platanoides (klon pospolity)
wystepowanie
klon zwyczajny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
Acer saccharum
liście
(p) liście spodem matowe, sinawe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Ogonki liściowe młodych liści bez soku mlecznego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Acer saccharum (klon cukrowy)
syn. Acer saccharophorum · takson uprawiany
  Gatunek północnoamerykański. U nas bardzo rzadko sadzony.
              
            
(p) liście ±skórzaste, nieduże, 3-5 klapowe, odcinki prawie całobrzegie, końce tępe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
            
              
Acer campestre (klon polny)
Acer campestre
owoce
Acer campestre (klon polny)
gałązka z korkowymi listewkami
(p) liście (3)5-klapowe, większe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Młode ogonki liściowe z sokiem mlecznym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Acer campestre (klon polny)
wystepowanie
paklon · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Dość częsty na terenie całego kraju z wyłączeniem północnego-wschodu.
              
              
Acer monspessulanum
(p) liście 3-klapowe, drobne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Ogonki liściowe bez soku mlecznego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
  Rzadko uprawiane ozdobne drzewo parkowe.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

opis

Wszystkie gatunki są mniej lub bardziej miodonośne. Sok klonów zawiera duży procent cukru. Z soku klonu srebrzystego (Acer saccharinum) i klonu cukrowego (Acer saccharum) produkuje się na przemysłową skalę syrop klonowy.
Owoce klonu potocznie nazywa się noskami.
Drzewa lub krzewy. Jednopienne, rzadziej dwupienne (klon jesionolistny (Acer negundo)). Młode pędy i ogonki liściowe u niektórych gatunków z sokiem mlecznym.

space

Kwiatostany wiechy, grona, baldachy, na szczycie tegorocznych pędów lub rzadziej rozwijające się z pąków pachwinowych. Kwiaty 5-krotne, drobne, najczęściej żółtozielone, (5)8(10) pręcikami, funkcjonalnie jednopłciowe. Żeńskie o zredukowanym słupku, męskie o pręcikach z nierozwiniętymi pylnikami. Słupek z 2(3) owocolistków, na każdym jeden zalążek; szyjka słupka z dwoma znamionami.

space

literatura · references
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.153 [71.5]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.364 [12]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.381 [16.8]
· Futák, J., Bertová, L. (eds.), 1984 — Flóra Slovenska. IV/1. p.13 [84.4.1]
· Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.443 [105]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.294+68k+70k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.354 [9]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.462 [40]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.330 [11]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.414 [3]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.338 [86.9]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 p.580 [85.14]
· Sokolov S.Ja., 1958 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.4 p.406 [119.4]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.123 [38]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.238 [150.2]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.07.2017 · powstała/was created 27.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Acer.htm"> Acer (klon) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>