takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer trautvetteri Medw.

klon Trautvettera
Acer trautvetteri (klon Trautvettera)
Acer trautvetteri (klon Trautvettera)