atlas-roslin.pl

dwuliścienne - okwiat zróżnicowany, korona niezrośnięta - drzewiaste

Eudicotyledoneae Eudicotyledoneae Eudicotyledoneae Eudicotyledo…Eudicotyledoneae🔑dwuliścienne - okwiat zróżnicowany, korona niezrośnięta - zielnedwuliścienne - okwiat zróżnicowany, korona zrośnięta - zielne
  
↓nie(z) kwiaty grzbieciste motylkowe
Genista tinctoria
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
Fabaceae (bobowate)
motylkowate · syn. Papilionaceae
  
  
↑nie (z) kwiaty inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nie(z) zdrewniałe pnącza
    
      
↓nie(z) pnącza z wąsami czepnymi lub przylgami
Parthenocissus quinquefolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście opadają na zimę, z przylistkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
      
↑nie (z) pnącza z czepnymi korzeniami przybyszowymi
Hedera helix ‘Sagittifolia’ (bluszcz pospolity ‘Sagittifolia’)
Hedera helix (bluszcz pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście zimozielone, bez przylistków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
    
↑nie (z) inne rośliny zdrewniałe
    
      
↓nie(z) liście iglaste lub łuskowate
      
        
↓nie(z) pokładające się krzewinki
Empetrum nigrum ssp. nigrum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście podwinięte (na przekroju dęte).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
        
↑nie (z) krzewy lub niskie drzewa
Myricaria germanica (września pobrzeżna)
Tamarix tetrandra (tamaryszek czteropręcikowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na przekroju nie dęte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
      
↑nie (z) liście blaszkowe
      
        
↓nie(z) liście i gałązki naprzeciwległe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
          
↓nie(z) liście złożone
          
            
↓nie(z) krzewy, liście trójlistkowe
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)
gałązka z owocami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w zwieszonych gronach. Pręcików 5. Owocem błoniasta, dęta torebka. Nasiona żółtawobrązowe, ok. 10 mm długości.
            
            
↑nie (z) drzewa, liście 5-7-listkowe
Aesculus hippocastanum (kasztanowiec pospolity)
kwiatostany
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty we wzniesionych gronach lub wiechach. Pręcików 6-8. Owocem kolczasta grubościenna torebka. Nasiona błyszczące czerwonobrązowe, ponad 15 mm średnicy.
            
          
↑nie (z) liście pojedyncze
          
            
↓nie(z) pręcików 10 lub więcej (wyjątkowo 8)
            
              
↓nie(z) drobne krzewinki lub półkrzewy
Helianthemum nummularium agg. (posłonek rozesłany (agg.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
              
              
↑nie (z) krzewy lub drzewa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
              
                
↓nie(z) zewnętrzne kwiaty w kwiatostanie silnie powiększone
Hydrangea paniculata ‘Kyushu’
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                
                
↑nie (z) kwiaty w kwiatostanie podobne do siebie
Philadelphus coronarius
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                
            
↑nie (z) pręcików najwyżej 8
            
              
↓nie(z) żyłkowanie dłoniaste
Acer platanoides (klon pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocem oskrzydlona para niełupek.
              
              
↑nie (z) żyłkowanie pierzaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
              
                
↓nie(z) liście z przylistkami
Frangula alnus
Frangula alnus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                
                
↑nie (z) liście bez przylistków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                
                  
↓nie(z) zalążnia górna lub półdolna
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)
Euonymus verrucosus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                  
                  
↑nie (z) zalążnia dolna
Cornus alba
Cornus mas (dereń jadalny)
owoce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                  
        
↑nie (z) liście i gałązki skrętoległe
        
          
↓nie(z) liście złożone
          
            
↓nie(z) pręcików 20
Sorbus aucuparia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście z nietrwałymi przylistkami. Owoc szupinkowy typu jabłka.
            
            
↑nie (z) pręcików do 10
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście bez przylistków. Owoc innego rodzaju.
            
              
↓nie(z) liście zimozielone, skórzaste, brzegiem kolczaste
Mahonia aquifolium (mahonia pospolita)
kwitnący pęd
              
              
↑nie (z) liście opadające na zimę
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
              
                
↓nie(z) liście punktowane
Ptelea trifoliata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                
                
↑nie (z) liście nie punktowane, bez wyróźniającego się zapachu
                
                  
↓nie(z) kwiaty duże
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                  
                  
↑nie (z) kwiaty drobne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                  
                    
↓nie(z) okwiat grzbiecisty
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (bożodrzew gruczołowaty)
wystepowanie
ajlant wyniosły · syn. Ailanthus glandulosa Desf. · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
                    
                    
↑nie (z) okwiat promienisty
Rhus typhina (sumak octowiec)
liście i kwiatostan
Rhus typhina (sumak octowiec)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Rhus typhina L. (sumak octowiec)
sumak odurzający · syn. Rhus hirta (L.) Sudw. · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
                    
          
↑nie (z) liście proste
          
            
↓nie(z) dużo pręcików
            
              
↓nie(z) z kieliszkiem pod kielichem, nitki pręcików w większej części zrośnięte
Hibiscus syriacus (ketmia syryjska)
              
              
↑nie (z) bez kieliszka pod kielichem, nitki pręcików nie zrośnięte
              
                
↓nie(z) słupkowie z 5 owocolistków, w środku zrośniętych
Exochorda macrantha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Exochorda (obiela)
Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
                
                
↑nie (z) słupkowie całkowicie zrośnięte lub z jednego owocolistka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                
                  
↓nie(z) szypułka kwiatostanu z częściowo przyrośnięta podsadką
Tilia cordata (lipa drobnolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                  
                  
↑nie (z) szypuła kwiatostanu bez błoniastej podsadki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                  
                    
↓nie(z) zalążnia górna
Padus avium (czeremcha zwyczajna)
Prunus spinosa (śliwa tarnina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Prunus s.l. (śliwa)
migdałowate · syn. Amygdalaceae · Rosaceae Prunoideae
                    
                    
↑nie (z) zalążnia dolna lub prawie taka
Sorbus intermedia
Crataegus monogyna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Malaceae (jabłkowate)
syn. Rosaceae Pomoideae
                    
            
↑nie (z) pręcików do 10
            
              
↓nie(z) zalążnia dolna
Ribes spicatum
grono z owocami
Ribes alpina
              
              
↑nie (z) zalążnia górna lub półdolna
              
                
↓nie(z) zimozielone
                
                  
↑nie (z) kwiaty promieniste, nitki pręcików niezrośnięte lub kwiaty żeńskie
                  
                    
↓nie(z) liście całobrzegie
Ledum palustre (bagno zwyczajne)
XL
Ledum palustre
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Ledum palustre L. (bagno zwyczajne)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
                    
                    
↑nie (z) liście ościście ząbkowane
Ilex aquifolium (ostrokrzew kolczasty)
Ilex ×meserveae (ostrokrzew Meservy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                    
                
↑nie (z) liście opadające na zimę
                
                  
↓nie(z) pręcików sześć
                  
                    
↓nie(z) krzew ciernisty
Mahonia aquifolium (mahonia pospolita)
Berberis vulgaris (berberys zwyczajny)
Berberis vulgaris (berberys zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                    
                    
↑nie (z) krzew nieocierniony
Iberis sempervirens (ubiorek wiecznie zielony)
Iberis sempervirens (ubiorek wiecznie zielony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Po 4 działki i płatki. Dwa pręciki krótsze, pylniki nie otwierają się. Owocem mieszek.
                    
                  
↑nie (z) pręcików 4-5
                  
                    
↓nie(z) liście bez przylistków
Cotinus coggygria (perukowiec podolski)
Cotinus coggygria (perukowiec podolski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                    
                    
↑nie (z) liście z przylistkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                    
                      
↓nie(z) kwitnienie przed listnieniem
Hamamelis virginiana (oczar wirginijski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                      
                      
↑nie (z) kwitnienie w stanie ulistnionym
Frangula alnus
Frangula alnus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                      
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony