antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Rhus typhina L.

sumak odurzający sumak octowiec
Rhus typhina (sumak odurzający)

liście i kwiatostan; 11.07.2004, Poznań; copyright © by Błażej Gierczyk

Rhus typhina
Rhus typhina (sumak odurzający)

kwiatostan

Rhus typhina (sumak odurzający)

kwiaty

Rhus typhina (sumak odurzający)
Rhus typhina (sumak odurzający)

pąk boczny

Rhus typhina

kora drzew o średnicy ok.12 cm

Rhus typhina (sumak odurzający)

kwiat męski

Rhus typhina (sumak odurzający)

kwiat męski, przekrój

Rhus typhina (sumak odurzający)

włoski

Rhus typhina (sumak odurzający)

kwiaty żeńskie

Rhus typhina (sumak odurzający)

cv. Dissecta

występowanie

Krzew, drzewo.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna (część środkowa i wschodnia) [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), 1937r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne), społeczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6410 — zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All.Molinion caeruleae)
· 6510 (szczególnie) — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: krzewy liściaste

Analiza dostępności roślin (form i odmian #3):
• bez odmiany · · ‘Dissecta’ · ‘Tiger Eyes’

znalezisko 20050312.11.js - Rhus typhina (sumak odurzający); Wleń – ogród

4f · 20050312.11.js
leg. Jacek Soboń
/Wleń – ogród/

znalezisko 20050702.1.bl - Rhus typhina (sumak odurzający)

7f · 20050702.1.bl
leg. Barbara Łotocka