antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Rhus typhina L.

sumak odurzający sumak octowiec
Rhus typhina (sumak odurzający)
liście i kwiatostan; 11.07.2004, Poznań; copyright © by Błażej Gierczyk
Rhus typhina
Rhus typhina (sumak odurzający)
kwiatostan
Rhus typhina (sumak odurzający)
kwiaty
Rhus typhina (sumak odurzający)
Rhus typhina (sumak odurzający)
pąk boczny
Rhus typhina
kora drzew o średnicy ok.12 cm
Rhus typhina (sumak odurzający)
kwiat męski
Rhus typhina (sumak odurzający)
kwiat męski, przekrój
Rhus typhina (sumak odurzający)
włoski
Rhus typhina (sumak odurzający)
kwiaty żeńskie
Rhus typhina (sumak odurzający)
cv. Dissecta

występowanie

Krzew, drzewo.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna (część środkowa i wschodnia) [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), 1937r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne), społeczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6410 — zmiennowilgotne łąki trzęślicowe ()
· 6510 (szczególnie) — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie ()

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: krzewy liściaste

Analiza dostępności roślin (form i odmian #3):
• bez odmiany · · ‘Dissecta’ · ‘Tiger Eyes’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050312.11.js - Rhus typhina (sumak odurzający); Wleń – ogród
js.050312-11
leg. Jacek Soboń
/Wleń – ogród/ #4
znalezisko 20050702.1.bl - Rhus typhina (sumak odurzający)
bl.050702-1
leg. Barbara Łotocka #7