uprawiany krzew ozdobny

Grupa użytkowa: krzewy liściaste

Rhus typhina · sumak odurzający

sumak octowiec
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
uprawiany krzew ozdobny lub niskie drzewko

Grupa użytkowa: krzewy liściaste

Toxicodendron radicans · sumak jadowity

sumak pnący
Rhus radicans
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Toxicodendron vernix

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Toxicodendron vernicifluum

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]