fot. js-perukowiec.podolski.PICT5164 (640×480) — copyright © by Jacek Soboń
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cotinus coggygria (perukowiec podolski)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

20.08.2005, Ogród Dendrologiczny Wojsławice.
copyright © by Jacek Soboń