fot. to-jarzabpospolity1 (667×480) — copyright © by Tomasz Oleksy
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sorbus aucuparia

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Tomasz Oleksy