fot. bg-Helianthemum_nummularium — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Helianthemum nummularium agg. (posłonek rozesłany (agg.))

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.05.2005, skałki wapienne na Górze Zamkowej w Olsztynie k. Częstochowy · copyright © by Błażej Gierczyk