fot. bg-Helianthemum_nummularium (604×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Helianthemum nummularium agg. (posłonek rozesłany (agg.))

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.05.2005, skałki wapienne na Górze Zamkowej w Olsztynie k. Częstochowy
copyright © by Błażej Gierczyk