atlas-roslin.pl

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

bożodrzew gruczołowaty, ajlant wyniosły
Ailanthus glandulosa Desf.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima
pokrój
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima
kora
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Drzewo ozdobne z górzystych rejonów północno-wschodnich Chin. W uprawie jako ozdobne do XIX w. Zaczął pojawiać się na siedliskach synantropijnych w latach 30-tych XX w. W końcu XX w. spotykany coraz częściej, jako ekspansywny epekofit głównie na zachodzie Polski, zwłaszcza na terenach ruderalnych, rzadko w lasach i dolinach rzek.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny regionalnie
• kenofit
• Pochodzenie: Azja wschodnia (Chiny)
• Czas przybycia na teren Polski: 1808r. (introdukcja), 1931r.
Kategoria inwazyjności: III (wysoka) 13pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
• Zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
• Zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
• Populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach
• Dynamika: stopniowo zajmuje nowe stanowiska
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
• Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Siedliska silnie antropogenicznie zaburzone i obszary chronione.
- powód uprawy: Uprawiany, zwłaszcza w zieleni miejskiej, jako osobliwe drzewo ozdobne (prążkowana kora, grube pędy i wielkie liście); szybko rosnące, niewymagające, odporne na suszę i zanieczyszczenia powietrza.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, głównie w miastach, rzadko na terenach leśnych, częściej na terenach wylesionych i silnie zruderalizowanych.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych oraz w pobliżu wód.

wybrane okazy · selected collections

#4
psk.070823-1
leg. Piotr Sikorski
/park Saski w Warszawie/
#6
jmak.312
leg. Jarosław Makowski
#13
jmak.220000-1
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Berlin, Gärten der Welt/
#4
jmak.220916-1
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, wsch. Berlin/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
🌱
🌳 drzewa liściaste • liście sezonowe

wymagania i uprawa

🌱 🌸

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

‘Purple Dragon’ — liście początkowo purpurowe; klon żeński
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji