fot. bl-F309-F1010020 (721×536) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

gałązka z owocami; 06.2005, OB PAN
copyright © by Barbara Łotocka