fot. bl-F309-F1010020 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

gałązka z owocami
06.2005, OB PAN · copyright © by Barbara Łotocka