Stophylea pinnata
02.08.2002, Pewel Wielka; copyright © by Antoni Mielnikow
Staphylea pinnata
nasiona
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)
owoce
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)
gałązka z owocami
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)
młode owoce
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.228 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070702.6.bg - Staphylea pinnata (kłokoczka południowa); Góry Kaczawskie, Bukowa Góra k. Jastrowca
070702-6
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Kaczawskie, Bukowa Góra k. Jastrowca/ #1
znalezisko 20100425.4.js - Staphylea pinnata (kłokoczka południowa); Bukowa Góra
100425-4
leg. Jacek Soboń
/Bukowa Góra/ #3
znalezisko 20150430.4.15 - Staphylea pinnata (kłokoczka południowa); Arboretum Bolestraszyce
150430-4
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Bolestraszyce/ #2
znalezisko 20050402.5.js; Wieś Bystrzyca
050402-5
leg. Jacek Soboń
/Wieś Bystrzyca/ #2
znalezisko 20030511.3.am; Pewel Wielka
030511-3
leg. Antoni Mielnikow
/Pewel Wielka/ #1