takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.228); b/wył. gosp. (§8.1)

Staphylea pinnata L.

kłokoczka południowa
na stronie — występowanie · znaleziska
Stophylea pinnata

02.08.2002, Pewel Wielka; copyright © by Antoni Mielnikow

Staphylea pinnata

nasiona

Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)

owoce

Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)

gałązka z owocami

Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)

młode owoce

Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.228 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku.
znalezisko 20070702.6.bg - Staphylea pinnata (kłokoczka południowa); Góry Kaczawskie, Bukowa Góra k. Jastrowca

1f · 20070702.6.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Kaczawskie, Bukowa Góra k. Jastrowca/

znalezisko 20100425.4.js - Staphylea pinnata (kłokoczka południowa); Bukowa Góra

3f · 20100425.4.js
leg. Jacek Soboń
/Bukowa Góra/

znalezisko 20150430.4.15 - Staphylea pinnata (kłokoczka południowa); Arboretum Bolestraszyce

2f · 20150430.4.15
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Bolestraszyce/

znalezisko 20050402.5.js; Wieś Bystrzyca

2f · 20050402.5.js
leg. Jacek Soboń
/Wieś Bystrzyca/

znalezisko 20030511.3.am; Pewel Wielka

1f · 20030511.3.am
leg. Antoni Mielnikow
/Pewel Wielka/