znalezisko 20050402.5.js · Wieś Bystrzyca · (leg. det. Jacek Soboń)
js-klokoczka.pol.PICT4710
Staphylea pinnata
pąk wierzchołkowy, znacznie większy od pąków bocznych
js-klokoczka.pol.PICT4712
Staphylea pinnata
pąki boczne