fot. klokoczka.poludniowa_Staphylea.pinnata.Bukowa.Gora.5012 (839×866) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

25.04.2010, Bukowa Góra
copyright © by Jacek Soboń