Empetraceae

bażynowate

Empetrum nigrum · bażyna czarna

Empetrum nigrum ssp. nigrum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.272)
bażyna czarna (Empetrum nigrum)

Empetrum hermaphroditum · bażyna obupłciowa

Empetrum hermaphroditum · Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
bażyna obupłciowa (Empetrum hermaphroditum)