atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.272)

Empetrum nigrum L. s. str.

bażyna czarna
Empetrum nigrum L. ssp. nigrum
Empetrum nigrum (bażyna czarna)
pokrój; 08.09.2002, Dzwirzyno-Grzybowo, za wydmami; copyright © by Marek Snowarski XL
Empetrum nigrum (bażyna czarna)
gałązka i liście w zbliżeniu
Empetrum nigrum (bażyna czarna)
gałązka
Empetrum nigrum ssp. nigrum
kwiaty
Empetrum nigrum ssp. nigrum
pokrój
Empetrum nigrum ssp. nigrum
Empetrum nigrum ssp. nigrum
Empetrum nigrum ssp. nigrum
Ten gatunek bażyny czarnej w Polsce występuje wzdłuż wybrzeża Bałtyku, na wydmach, w nadmorskich borach i na torfowiskach. Jest dwupienny, ma węższe liście, pędy długie, pokładające się i zakorzeniające.

space

Owoce bażyny są jadalne.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.272 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Empetrum nigrum (bażyna czarna)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — [V]–narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień lub umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

≈ odmiany i dostępność (#2/2)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #2)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020908.6.02 - Empetrum nigrum (bażyna czarna); Dzwirzyno-Grzybowo, za wydmami
020908-6
leg. Marek Snowarski
/Dzwirzyno-Grzybowo, za wydmami/ #4