takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.399); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Erica tetralix L.

wrzosiec bagienny
na stronie — uwagi · występowanie · znaleziska
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)

20.06.2009, okolice Jankowej Żagańskiej, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski

Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
Erica tetralix

kwiat, przekrój podłużny

Erica tetralix (wrzosiec bagienny)

uwagi

Pokrój wielce podobny do rosnącej także wzdłuż wybrzeża Bałtyku bażyny czarnej (Empetrum nigrum).

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.399 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20090620.15.pkob - Erica tetralix (wrzosiec bagienny); okolice Jankowej Żagańskiej, woj. lubuskie

6f · 20090620.15.pkob
leg. Piotr Kobierski
/okolice Jankowej Żagańskiej, woj. lubuskie/

znalezisko 00010000.08_3c.jmak - Erica tetralix (wrzosiec bagienny); Łeba-Rąbka

6f · 00010000.08_3c.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Łeba-Rąbka/

znalezisko 20050705.2.pb - Erica tetralix (wrzosiec bagienny); ok. Główczyc

3f · 20050705.2.pb
leg. Przemysław Baraniecki
/ok. Główczyc/

znalezisko 00010000.am_4.m - Erica tetralix (wrzosiec bagienny); Feldberg, Niemcy

3f · 00010000.am_4.m
leg. Adam Makowski
/Feldberg, Niemcy/

znalezisko 20110831.1.pkob - Erica tetralix (wrzosiec bagienny); Bory Dolnośląskie

1f · 20110831.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
/Bory Dolnośląskie/

znalezisko 20110717.45.js - Erica tetralix (wrzosiec bagienny)

2f · 20110717.45.js
leg. Jacek Soboń
/cv. Alba/