uprawiane ozdobne

Paxistima canbyi

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Grupa użytkowa: krzewy liściaste

Tripterygium regelii

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]