atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer campestre L. ssp. leiocarpum (Opiz) Schwer.

klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) upraw…klony (Acer) uprawianeAcer campbellii ssp. sinenseAcer cappadocicum ssp. divergens
Acer campestre ssp. leiocarpum
23.07.2009, Balgarevo (Bułgaria); copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090700.14.pk - Acer campestre ssp. leiocarpum; Balgarevo (Bułgaria)
090700-14
leg. Paweł Kalinowski
/Balgarevo (Bułgaria)/ #1