atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer pectinatum Wall. ex G.Nicholson ssp. forrestii (Diels) A.E.Murray

klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) upraw…klony (Acer) uprawianeAcer palmatum ssp. matsumuraeAcer pectinatum ssp. laxiflorum
Acer pectinatum ssp. forrestii
11.10.2008, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081000.14.pk - Acer pectinatum ssp. forrestii; Arboretum w Rogowie
081000-14
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1