atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer miyabei Maxim. ssp. miaotaiense (P.C.Tsoong) E.Murray

klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) upraw…klony (Acer) uprawianeklon mandżurski (Acer mandshuricum)Acer monspessulanum ssp. ibericum
Acer miyabei ssp. miaotaiense
20.05.2009, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski
Acer miyabei ssp. miaotaiense

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090600.7.pk - Acer miyabei ssp. miaotaiense; Arboretum w Rogowie
090600-7
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #2