antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Acer saccharinum L.

klon srebrzysty
Acer dasycarpum Ehrh.
na stronie — opis · występowanie · zastosowanie · znaleziska
Acer saccharinum

gałązka; 19.05.2004, Katowice; copyright © by Antoni Mielnikow

Acer saccharinum (klon srebrzysty)
Acer saccharinum (klon srebrzysty)

pąk wierzchołkowy i boczne na długopędzie

Acer saccharinum (klon srebrzysty)

rozłupnie - skrzydlaki

Acer saccharinum (klon srebrzysty)

kora

Acer saccharinum (klon srebrzysty)
Acer saccharinum (klon srebrzysty)

opis

Acer saccharinum (klon srebrzysty)
Acer saccharinum (klon srebrzysty)
Kwiatostany wyrastają z bocznych pąków kwiatowych tj. z pąków z których nie rozwijają się liście; kwiaty w pęczkach.

space

Kwiaty bez korony, zielonawe, zalążnia krótko owłosiona.

space

występowanie

Acer saccharinum (klon srebrzysty)
Często uprawiane drzewo ozdobne. Czasem dziczejące.
Ze zranień wydziela sok o dużej zawartości cukru. Po zagęszczeniu uzyskuje się z niego syrop klonowy.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1807r. (introdukcja), XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Doliny rzeczne, siedliska lasów łęgowych i obszary chronione.
- powód uprawy: Drzewo ozdobne, niewymagające i o szybkim wzroście. Dawniej często wprowadzane do zadrzewień np. alejowych nad ciekami.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkunastu lat, nielicznie, w kilku miejscach, np. doliny rzek i strumieni w okolicach Warszawy i Poznania.
- zalecenia: Zaniechanie lub ograniczenie uprawy w pobliżu cieków wodnych.

zastosowanie

Grupa użytkowa: drzewa liściaste

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · ‘Laciniatum Wieri K’ · ‘Pyramidale’

znalezisko 20030601.4.bl - Acer saccharinum (klon srebrzysty)

20f · 20030601.4.bl
leg. Barbara Łotocka

znalezisko 20060617.3.js - Acer saccharinum (klon srebrzysty); Bolesławiec

7f · 20060617.3.js
leg. Jacek Soboń
/Bolesławiec/

znalezisko 00010000.10_01_25.jmak - Acer saccharinum (klon srebrzysty); Niemcy

4f · 00010000.10_01_25.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/

znalezisko 20121110.3.12 - Acer saccharinum (klon srebrzysty); Bukowina Sycowska, przy stacji kolejowej

6f · 20121110.3.12
leg. Marek Snowarski
/Bukowina Sycowska, przy stacji kolejowej/

znalezisko 20120422.1.bl - Acer saccharinum (klon srebrzysty); Warszawa, Grochów

2f · 20120422.1.bl
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa, Grochów/

znalezisko 20111106.3.11 - Acer saccharinum (klon srebrzysty); Park Grabiszyński, Wrocław

22f · 20111106.3.11
leg. Marek Snowarski
/Park Grabiszyński, Wrocław/