antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Acer negundo L.

klon jesionolistny jesioklon
Negundo aceroides Moench · Negundo fraxinifolium Nutt.
Acer negundo (klon jesionolistny)

korona; fragment korony osobnika żeńskiego z widocznym ulistnieniem i owocostanami; widoczne niebieskawe zabarwienie młodych pędów. Kraków; Wola Duchacka Zachód; zieleń osiedlowa; 26.06.2015 copyright © by Waldemar i Maria Mazur

Acer negundo (klon jesionolistny)

liść; pojedynczy liść złożony widziany z góry; Kraków; Wola Duchacka Zachód; zieleń osiedlowa

Acer negundo (klon jesionolistny)

kwiatostany żeńskie z zawiązanymi owocami

Acer negundo (klon jesionolistny)

przekwitłe kwiatostany męskie

Acer negundo (klon jesionolistny)

owoc XL 3D||

Acer negundo (klon jesionolistny)

owocostan; fragment korony z licznymi owocostanami; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju

Acer negundo (klon jesionolistny)

pęd; szczytowy odcinek pędu z widocznymi kwiatostanami męskimi

Acer negundo (klon jesionolistny)

pęd; fragment gałęzi z przekwitającymi kwiatami męskimi

Acer negundo (klon jesionolistny)

kwiatostan; w pełni rozwinięty żeński kwiatostan z widocznymi kremowo żółtymi szyjkami słupków

Acer negundo (klon jesionolistny)

kwiatostan; w pełni rozwinięty żeński kwiatostan z widocznymi kremowo żółtymi szyjkami słupków

cechy charakterystyczne

Acer negundo (klon jesionolistny)
Drzewo dwupienne, do 20 m wysokości. Korona nieregularna, szeroka, luźna, gałązki często zwieszone; pień niski lub jest ich kilka. Kora podłużnie spękana; brązowa do szarej.

space

Liście nieparzystopierzastozłożone, z 1-2(3) parami listków. Listki bywają 2-3-klapowe, zwłaszcza szczytowy. Jesienią bladożółte.

space

Kwitnie przed listnieniem, w marcu-kwietnie. Owoce dojrzewają we wrześniu i często utrzymują się na drzewie do wiosny.

występowanie

Acer negundo (klon jesionolistny)

owocostan; fragment korony z dojrzałymi owocami (skrzydlakami); Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju

Acer negundo (klon jesionolistny)

grupa; widziana z boku grupa kilku osobników męskich i żeńskich; Kraków; Wola Duchacka Zachód; zieleń osiedlowa

Acer negundo (klon jesionolistny)
wystepowanie
o mapie występowania
Drzewo pochodzi z Ameryki Północnej. Rośnie szybko i jest krótkowieczne.

space

Analiza dostępności roślin (form i odmian #5):
• bez odmiany · ‘Auratum’ · ‘Aureovariegatum’ · ‘Flamingo’ · ‘Kelly`s Gold’ · ‘Variegatum’

Grupa użytkowa: drzewa liściaste

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna (wschodnie rejony) [czas przybycia na teren Polski: 1808r. (introdukcja); 1899r. (1873r.?)]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 17pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 91E0 (szczególnie) — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
· 91F0 — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ass.Ficario-Ulmetum minoris)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Doliny rzeczne, siedliska lasów łęgowych, siedliska antropogenicznie zaburzone, obszary chronione.
- powód uprawy: Dawniej często stosowane drzewo ozdobne. Niewymagające, szybko rosnące, odporne na suszę i mróz.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Rozprzestrzenia się od dawna i często w całym kraju; szczególnie w dolinach rzek i na siedliskach ruderalnych.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy w miejscach zagrożonych ekspansją tego gatunku.

znalezisko 20050318.10.js - Acer negundo (klon jesionolistny); Pogorze Kaczawskie, okolice Wlenia

6f · 20050318.10.js
leg. Jacek Soboń
/Pogorze Kaczawskie, okolice Wlenia /

znalezisko 00010000.09_3_1.jmak - Acer negundo (klon jesionolistny); Niemcy Freiburg

5f · 00010000.09_3_1.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy Freiburg/

znalezisko 00010000.Acr6.bl - Acer negundo (klon jesionolistny)

8f · 00010000.Acr6.bl
leg. Barbara Łotocka

znalezisko 20110922.2.11 - Acer negundo (klon jesionolistny); Wrocław, Nowy Dwór

11f · 20110922.2.11
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, Nowy Dwór/

znalezisko 20031016.1.bl - Acer negundo (klon jesionolistny)

18f · 20031016.1.bl
leg. Barbara Łotocka

znalezisko 20030422.1.bl - Acer negundo (klon jesionolistny); Warszawa, Ursynów

2f · 20030422.1.bl
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa, Ursynów/

znalezisko 20120415.1.bl - Acer negundo (klon jesionolistny); Warszawa, Grochów

1f · 20120415.1.bl
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa, Grochów/

znalezisko 20120331.1.bl - Acer negundo (klon jesionolistny); Warszawa, Grochów

2f · 20120331.1.bl
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa, Grochów/
/męski/

znalezisko 20111106.11.11 - Acer negundo (klon jesionolistny); Park Grabiszyński, Wrocław

27f · 20111106.11.11
leg. Marek Snowarski
/Park Grabiszyński, Wrocław/

znalezisko 00010000.3.wm - Acer negundo (klon jesionolistny)

37f · 00010000.3.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur

znalezisko 20150626.1.wm - Acer negundo (klon jesionolistny)

46f · 20150626.1.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur

znalezisko 20160402.1.wm - Acer negundo (klon jesionolistny); Kraków; Kurdwanów [hałdy Solvaju]

5f · 20160402.1.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Kraków; Kurdwanów [hałdy Solvaju]/

znalezisko 20160407.1.wm - Acer negundo (klon jesionolistny); Kraków; Bonarka [glinianki]

9f · 20160407.1.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Kraków; Bonarka [glinianki]/