antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Acer negundo L.

klon jesionolistny jesioklon
Negundo aceroides Moench · Negundo fraxinifolium Nutt.
Acer negundo (klon jesionolistny)
korona; fragment korony osobnika żeńskiego z widocznym ulistnieniem i owocostanami; widoczne niebieskawe zabarwienie młodych pędów. Kraków; Wola Duchacka Zachód; zieleń osiedlowa; 26.06.2015 copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Acer negundo (klon jesionolistny)
liść; pojedynczy liść złożony widziany z góry; Kraków; Wola Duchacka Zachód; zieleń osiedlowa
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiatostany żeńskie z zawiązanymi owocami
Acer negundo (klon jesionolistny)
przekwitłe kwiatostany męskie
Acer negundo (klon jesionolistny)
owoc XL 3D||
Acer negundo (klon jesionolistny)
owocostan; fragment korony z licznymi owocostanami; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; szczytowy odcinek pędu z widocznymi kwiatostanami męskimi
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; fragment gałęzi z przekwitającymi kwiatami męskimi
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiatostan; w pełni rozwinięty żeński kwiatostan z widocznymi kremowo żółtymi szyjkami słupków
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiatostan; w pełni rozwinięty żeński kwiatostan z widocznymi kremowo żółtymi szyjkami słupków

cechy charakterystyczne

Acer negundo (klon jesionolistny)
Drzewo dwupienne, do 20 m wysokości. Korona nieregularna, szeroka, luźna, gałązki często zwieszone; pień niski lub jest ich kilka. Kora podłużnie spękana; brązowa do szarej.

space

Liście nieparzystopierzastozłożone, z 1-2(3) parami listków. Listki bywają 2-3-klapowe, zwłaszcza szczytowy. Jesienią bladożółte.

space

Kwitnie przed listnieniem, w marcu-kwietnie. Owoce dojrzewają we wrześniu i często utrzymują się na drzewie do wiosny.

występowanie

Acer negundo (klon jesionolistny)
owocostan; fragment korony z dojrzałymi owocami (skrzydlakami); Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
Acer negundo (klon jesionolistny)
grupa; widziana z boku grupa kilku osobników męskich i żeńskich; Kraków; Wola Duchacka Zachód; zieleń osiedlowa
Acer negundo (klon jesionolistny)
wystepowanie
o mapie występowania
Drzewo pochodzi z Ameryki Północnej. Rośnie szybko i jest krótkowieczne.

space

Analiza dostępności roślin (form i odmian #5):
• bez odmiany · ‘Auratum’ · ‘Aureovariegatum’ · ‘Flamingo’ · ‘Kelly`s Gold’ · ‘Variegatum’

Grupa użytkowa: drzewa liściaste

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna (wschodnie rejony) [czas przybycia na teren Polski: 1808r. (introdukcja); 1899r. (1873r.?)]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 17pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 91E0 (szczególnie) — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
· 91F0 — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ass.Ficario-Ulmetum minoris)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Doliny rzeczne, siedliska lasów łęgowych, siedliska antropogenicznie zaburzone, obszary chronione.
- powód uprawy: Dawniej często stosowane drzewo ozdobne. Niewymagające, szybko rosnące, odporne na suszę i mróz.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Rozprzestrzenia się od dawna i często w całym kraju; szczególnie w dolinach rzek i na siedliskach ruderalnych.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy w miejscach zagrożonych ekspansją tego gatunku.

znalezisko 20050318.10.js - Acer negundo (klon jesionolistny); Pogorze Kaczawskie, okolice Wlenia
6f · 20050318.10.js
leg. Jacek Soboń
/Pogorze Kaczawskie, okolice Wlenia /
znalezisko 00010000.09_3_1.jmak - Acer negundo (klon jesionolistny); Niemcy Freiburg
5f · 00010000.09_3_1.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy Freiburg/
znalezisko 00010000.Acr6.bl - Acer negundo (klon jesionolistny)
8f · 00010000.Acr6.bl
leg. Barbara Łotocka
znalezisko 20110922.2.11 - Acer negundo (klon jesionolistny); Wrocław, Nowy Dwór
11f · 20110922.2.11
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, Nowy Dwór/
znalezisko 20031016.1.bl - Acer negundo (klon jesionolistny)
18f · 20031016.1.bl
leg. Barbara Łotocka
znalezisko 20030422.1.bl - Acer negundo (klon jesionolistny); Warszawa, Ursynów
2f · 20030422.1.bl
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa, Ursynów/
znalezisko 20120415.1.bl - Acer negundo (klon jesionolistny); Warszawa, Grochów
1f · 20120415.1.bl
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa, Grochów/
znalezisko 20120331.1.bl - Acer negundo (klon jesionolistny); Warszawa, Grochów
2f · 20120331.1.bl
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa, Grochów/
/męski/
znalezisko 20111106.11.11 - Acer negundo (klon jesionolistny); Park Grabiszyński, Wrocław
27f · 20111106.11.11
leg. Marek Snowarski
/Park Grabiszyński, Wrocław/
znalezisko 00010000.3.wm - Acer negundo (klon jesionolistny)
37f · 00010000.3.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur
znalezisko 20150626.1.wm - Acer negundo (klon jesionolistny)
46f · 20150626.1.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur
znalezisko 20160402.1.wm - Acer negundo (klon jesionolistny); Kraków; Kurdwanów [hałdy Solvaju]
5f · 20160402.1.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Kraków; Kurdwanów [hałdy Solvaju]/
znalezisko 20160407.1.wm - Acer negundo (klon jesionolistny); Kraków; Bonarka [glinianki]
9f · 20160407.1.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Kraków; Bonarka [glinianki]/
literatura · references
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.376 [12]
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.160 [71.5]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.388 [16.8]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.354 [9]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.462 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.294 [15]
· Sokolov S.Ja., 1958 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.4 p.419+496 [119.4]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.339+344 [86.9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.330 [11]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 p.621 [85.14]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.135 [38]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.239 [150.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.416 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.07.2017 · powstała/was created 28.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Acer_negundo.htm"> Acer negundo (klon jesionolistny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>