fot. bl-Acer_negundo_2012_04_14_Wwa_Grochow_012 (884×679) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer negundo (klon jesionolistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.04.2012, Warszawa, Grochów
copyright © by Barbara Łotocka