fot. bl-Acer_negundo_2012_04_14_Wwa_Grochow_012 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Acer negundo (klon jesionolistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

15.04.2012, Warszawa, Grochów · copyright © by Barbara Łotocka