znalezisko 00010000.3.wm - Acer negundo (klon jesionolistny) (leg. det. Waldemar i Maria Mazur)
wm-02caP608037386
Acer negundo (klon jesionolistny)
osobnik; fragment ulistnionej wierzchołkowej części pędu; widoczne nieparzysto pierzasto złożone liście oraz woskowy, niebieskawy nalot na młodych pędach; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04aaP419035207
Acer negundo (klon jesionolistny)
kora; fragment odziomkowego (przyziemnego) odcinka pnia z widoczną strukturę kory; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04abP419035211
Acer negundo (klon jesionolistny)
kora; fragment dolnego odcinka pnia z widoczną strukturą kory; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04acP419035206
Acer negundo (klon jesionolistny)
kora; fragment środkowego odcinka pnia z widoczną strukturą kory; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04baP419035208
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; fragment starszego pędu z widoczną strukturą kory. Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04caP608037404
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; fragment młodego pędu; widoczna jasno zabarwiona kora z przetchlinkami; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04cbP608037405
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; jednoroczny pęd pokryty nalotem woskowym; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04ccP225089480
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; fragment pędu w stanie bezlistnym; tu widoczny szczytowy odcinek pędu z pąkami liściowymi i kwiatowymi. Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04cdP225089481
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; fragment pędu w stanie bezlistnym; tu widoczny szczytowy odcinek pędu z płkami liściowymi i kwiatowymi. Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04ceP330034838
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; pąki na jednorocznym pędzie; widoczny sinawy nalot woskowy na pąkach i pędzie. Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04cfP225089482
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; fragment pędu w stanie bezlistnym; tu widoczny schodkowy odcinek pędu z widocznymi pąkami na bocznych rozgałęzieniach. Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04daP225089483
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; fragment pędu w stanie bezlistnym; tu widoczny szczytowy odcinek pędu z pąkami liściowymi i kwiatowymi. Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04dbP225089485
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; fragment pędu w stanie bezlistnym; tu widoczny szczytowy odcinek pędu z pąkami liściowymi i kwiatowymi. Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04eaP225089484
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; fragment pędu w stanie bezlistnym; tu widoczny szczytowy odcinek pędu z pąkami liściowymi i kwiatowymi. Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04ebP225089486
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; fragment pędu w stanie bezlistnym; tu widoczny szczytowy odcinek pędu z pąkami liściowymi i kwiatowymi. Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04faP225089488
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; fragment pędu w stanie bezlistnym; tu widoczny środkowy odcinek pędu z pąkami liściowymi. Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-04gaP225089487
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; fragment pędu w stanie bezlistnym; tu widoczny œśrodkowy odcinek pędu z pąkami liściowymi; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-06aaP419035185
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiatostan; fragment korony osobnika żeńskiego na początku kwitnienia; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-06abP419035181
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiatostan; fragment korony osobnika żeńskiego; widoczne liczne kwiatostany żeńskie; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-06baP419035209
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiatostan; szczytowe fragmenty pędów z kwiatostanami żeńskimi; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-06caP419035184
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiatostan; fragment korony osobnika męskiego na początku kwitnienia; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-06cbP413035022
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiatostan; fragment korony osobnika męskiego na początku kwitnienia; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-06ccP413035023
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiatostan; szczytowy fragment pędu osobnika męskiego na początku kwitnienia; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-06cdP419035179
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiatostan; fragment korony osobnika męskiego w czasie kwitnienia; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-06ceP419035178
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiatostan; fragment korony osobnika męskiego w czasie kwitnienia; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-07aaP419035187
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiat; szczytowy fragment pędu z widocznymi kwiatami żeńskimi; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-07abP419035193
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiat; szczytowy fragment pędu z widocznymi kwiatami żeńskimi; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-07acP419035195
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiat; szczytowy fragment pędu z widocznymi kwiatami żeńskimi; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-07baP419035210
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiat; szczytowy fragment pędu z widocznymi kwiatami męskimi; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-07bbP419035176
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiat; szczytowy fragment pędu z widocznymi kwiatami męskimi. Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-07bcP419035189
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiat; szczytowy fragment pędu z widocznymi kwiatami męskimi. Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-07bdP419035197
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiat; fragment kwiatu męskiego; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-07bfP419035202
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiat; fragment kwiatu męskiego; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-08aaP519071557
Acer negundo (klon jesionolistny)
owocostan; fragment korony z licznymi owocostanami; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-08adP519071562
Acer negundo (klon jesionolistny)
owoc; młode, dojrzewające owoce; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-09aaP502036238
Acer negundo (klon jesionolistny)
owoc; bardzo młode, dojrzewające owoce; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
wm-09abP502036237
Acer negundo (klon jesionolistny)
owoc; bardzo młode, dojrzewające owoce; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju