fot. 20110922-6478_v2 (549×829) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110922-2 XL || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
owoc
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer negundo (klon jesionolistny)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.09.2011, Wrocław, Nowy Dwór
copyright © by Marek Snowarski