fot. bl-Acer_negundo_2003_04_20_Wwa_Ursynow_F210_01 (763×336) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer negundo (klon jesionolistny)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.04.2003, Warszawa, Ursynów
copyright © by Barbara Łotocka