takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer ×pseudoheldreichii Fukarek et Celjo

Acer pseudoplatanus × heldreichii
Acer ×pseudoheldreichii
20.05.2009, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090500.39.pk - Acer ×pseudoheldreichii; Arboretum w Rogowie
090500-39
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1