takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer shirasawanum Koidz.

klon Shirasawy
na stronie — znaleziska
Acer shirasawanum (klon Shirasawy)
var. tenuifolium; copyright © by Barbara Łotocka
Acer shirasawanum (klon Shirasawy)
Acer shirasawanum (klon Shirasawy)
cv. Aureum

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.Acr12.bl - Acer shirasawanum (klon Shirasawy)
bl.Acr12
leg. Barbara Łotocka
/var. tenuifolium/ #2
znalezisko 20060701.45.js - Acer shirasawanum (klon Shirasawy)
js.060701-45
leg. Jacek Soboń #2
znalezisko 00010000.09_9_10.jmak - Acer shirasawanum (klon Shirasawy); Sigmaringen, Niemcy
jmak.09_9_10
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #3