fot. jmak-Acer-shirasawanum-.Aureum.-VI.09.2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Acer shirasawanum (klon Shirasawy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Aureum
; Sigmaringen, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski