takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer japonicum Thunb.

klon japoński
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Acer japonicum (klon japoński)

cv. Aconitifolium; 09.05.2009 copyright © by Jacek Soboń

Acer japonicum (klon japoński)
Acer japonicum (klon japoński)
Acer japonicum (klon japoński)
Acer japonicum (klon japoński)

odm. Aconitifolium

Acer japonicum (klon japoński)

opis

Pąki z jedną parą łusek.

space

Odcinki liści drobno piłkowane lub podwójnie ząbkowane.

space

występowanie

Uprawiane drzewo ozdobne.
znalezisko 20130628.1.bl - Acer japonicum (klon japoński); Rogów, Arboretum SGGW

1f · 20130628.1.bl
leg. Barbara Łotocka
/Rogów, Arboretum SGGW/

znalezisko 20130628.2.bl - Acer japonicum (klon japoński); Rogów, Arboretum SGGW

3f · 20130628.2.bl
leg. Barbara Łotocka
/Rogów, Arboretum SGGW/
/odm. Aconitifolium/