takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer japonicum Thunb.

klon japoński
Acer japonicum (klon japoński)
cv. Aconitifolium; 09.05.2009 copyright © by Jacek Soboń
Acer japonicum (klon japoński)
Acer japonicum (klon japoński)
Acer japonicum (klon japoński)
Acer japonicum (klon japoński)
odm. Aconitifolium
Acer japonicum (klon japoński)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Acer (klon)kl 862
Pąki z jedną parą łusek.

space

Odcinki liści drobno piłkowane lub podwójnie ząbkowane.

space

występowanie

Uprawiane drzewo ozdobne. W naszym klimacie niskie, do kilku metrów wysokości. Atrakcyjna forma liści (u odmian silnie zróżnicowana), a zwłaszcza ich silne przebarwienie jesienne.
◐ Wysokość: do 4 m

Grupy użytkowe:

ogród japoński • ozdobne liście
o znaczeniu produkcyjnym

Analiza dostępności roślin (form i odmian #6)

wymagania i uprawa

Wymagania (parametry ogrodowe):
gleba przeciętnie wilgotna • gleba dostatecznie wilgotna • wymaga gleby przepuszczalnej
preferuje gleby lekko kwaśne do kwaśnych
gleba próchniczna/organiczna
strefa mrozoodporności 6a

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130628.1.bl - Acer japonicum (klon japoński); Rogów, Arboretum SGGW
130628-1
leg. Barbara Łotocka
/Rogów, Arboretum SGGW/ #1
znalezisko 20130628.2.bl - Acer japonicum (klon japoński); Rogów, Arboretum SGGW
130628-2
leg. Barbara Łotocka
/Rogów, Arboretum SGGW/
/odm. Aconitifolium/ #3