atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer sinopurpurascens W.C. Cheng

klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) upraw…klony (Acer) uprawianeAcer shirasawanum var. tenuifoliumklon kłosowy (Acer spicatum)
Acer sinopurpurascens
11.10.2008, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081000.19.pk - Acer sinopurpurascens; Arboretum w Rogowie
081000-19
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1