kwiatostany wiechowate

wiecha

kwiatostan

wiecha prosta (grono złożone)

lat. panicula; niem. Rispe, ang. panicle; cz. lata
kwiatostan

wiecha - wierzchotka wieloramienna

Wiecha to kwiatostan w którym występuje wydłużona oś główna, dłuższa od osi bocznych. Osie boczne pierwszego i dalszych rzędów są tym dłuższe i bogaciej rozgałęzione im bliżej podstawy osi co nadaje wiesze charakterystyczny wydłużony ± stożkowaty lub jajowaty kształt.

Tradycyjnie wiecha jest zaliczona do kwiatostanów groniastych (wielokrotne grono). W istocie ma cechy pośrednie pomiędzy gronem a wierzchotką.

space

wiecha prosta

morfologia

wiecha luźna

morfologia

wiecha gęsta

kwiatostan

wiecha prosta (grono złożone)

Wiecha w której poszczególne osie rozgałęzień są zakończone pojedynczym, prostym, kwiatem.

space

wiecha złożona

ang. compound panicle
w polskiej literaturze [51][56] niezbyt szczęśliwie użyty jest termin wiecha złożona dla wiechy o bocznych osiach przewyższających oś główną (sic!), np. w rodzaju sit (Juncus), ściślej ujmując jest to kwiatostan typu rozrzutka
Wiecha w której poszczególne osie zakończone są nie pojedynczym, prostym, kwiatem lecz znajdują się tam kwiatostany innego typu np. wierzchotki (patrz wiecha wierzchotkowa), kłoski (wiechlinowate (Poaceae), sit (Juncus)).

wiecha wierzchotkowa, tyrs, bukiet

niem. Thyrse
Tyrs (wiecha wierzchotkowa, bukiet) to złożony kwiatostan groniasty lub wiecha złożona w którym w miejscu poszczególnych kwiatów znajdują sie wierzchotki.

space

podbaldach

lat. corymbothyrsus; niem. Schirmrispe, Ebenstrauß, Doldenrispe; cz. chocholičnat´ lata, kytka
Rothmaller [40s28] definiując Schirmrispe dodaje „Schirmtraube [baldachogrono] und Schirmrispe [podbaldach wg powyższej definicji] werden gemeinsam auch ais Ebenstrauss (Corymbus) bezeichnet” — termin corymbus jest nieprecyzyjny i odnosi się ogólnie do baldachopodobnych groniastych kwiatostanów prostych i złożonych.
kwiatostan

podbaldach

Rodzaj rozgałęzionego kwiatostanu groniastego, rozgałęzionego tak jak wiecha ale w którym rozgałęzienia różnego rzędu, odchodzące na różnych wysokościach osi, dorastają do tego samego poziomu, tak że kwiaty układają się w przybliżeniu w jednej płaszczyźnie, przez co kwiatostan jest baldachokształtny.

space

rozrzutka

lat. anthelia; niem. Trichterrispe, Spirre; ang. anthela; cz. kružel
definicja rozrzutki zasadniczo za Květena ČR [71.1s136]
jedyna polska słownikowa definicja jest dość niejasna: "typ kwiatostanu, mający postać wierzchotki jednodzielnej, np. rozrzutka kilkukłosowa" [za Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny (tom 37, str. 37)]
u Rothmaler'a [40] przykłady występowania Trichterrspire to wiązówka (Filipendula), sitowie (Scirpus),
kwiatostan

rozrzutka

kwiatostan
Rozrzutka to rodzaj wielokrotnie rozgałęzionego kwiatostanu (wiechowatego lub wierzchotki) o formie nieregularnie lejkowatej — spowodowanej tym, że skrajne szypuły w kwiatostanie są nierównej długości ale zwykle znacznie dłuższe, niż centralne, przez co centrum kwiatostanu jest zagłębione; osie pierwszego rzędu i kolejnych też rozgałęziają się w ten sposób (są samopodobne w sensie geometrycznym)

space